Hur Man MinskarFriktionenPåEtt运输带Med En Noskant

Hur Man MinskarFriktionenPåEtt运输带Med En Noskant

TransportBand Med En ElerTVÅNoskanterDrar Mer EnergiÄn乐队Med Lagdade Rullad。DettaÄrEttFaktum。Men ViFårtafågorom drivningar som slirar eller摩托车SomÖverhettasoch stannar。Dessa问题Kan Orsakas Av Friktion Mellan Den Statiska Noskanten OchDetsträcktabandet。FöratkunnaÅtgärdadttamåsteviförstårun friktionenuppstår。Det Finns Flera Saker Att TittaPå:

 • Matersicet I Noskanten.
 • Noskantens Radie.
 • Bandets KontaktvinkelPånoskanten
 • BANDETS STYRKA.
 • Friktionen Mellan Bandet Och Noskanten
 • Bandets Insplnning.

ÄRÄRVårarekomendationerförminskningav friktionen:

 1. Noskanter ska vara tillverkade avhårt,slätt材料såsomrostfrittstålmed poleradyta eller blankt,förkromattål。
 2. NärsåÄRMörmörigtSkanoskantens Radie Vara Mellan 3 Och 6毫米。
 3. kontaktvinkeln ska varasålitensommöjligt。ju mindre kontakvinkel desto mindre friktion。
 4. FörTETETTETSETSSMALT BAND MED ETTLEGT K1%-VÄRDEBÖRMAMVÄLJABAYMETETTVÄVLAGER。FörbedabastkandetaNödvändigt医学TVÅLagerVävFöratattkrävsFörAtt·坎特特特特斯卡拉·斯塔格GenerelltGällerattmanbörnvändabandmedlägrestyrkaföraththållakraftenmot noskantensålågommöjligt。
 5. BandenBörHaLågFriktionsKoefdiodPåpålöpsidan。Det Kan Vara BraAttTänkaPåAttltegneradVävlexlångsammareÄnväv索姆尔Inteärelmegnerad。NärVävenslitsblir den luddig och friktionskoeffitionen betydligthögreÄnpåsettnytt乐队。Manbörhelleraldriganvändadrivrullarmedspåreller和奥根州埃哈默,埃哈默·埃哈默,埃尔德拉德莱德·埃尔特拉格·莱昂莱吉塔·斯普兰迪达
 6. Eftersom BandetsInspänningÄren Faktor Som Orsakar Friktion Mellan Bandet Och Noskanten Rekommenterar Vi AttManVäljerLägreInspänningnärsåärMörsärMörgtt。FöratGöradMöjligt医学豪登斯坦宁UTAN ATT Bandet SlirarPådrivrullenBörRultenBeläggasMedEnSlitbeständigelastomer,Som Ger Dubbel FriktionsKoefdion Mellan Bandet Och Drivrullen。Kontaktvinkeln Mellan Band OchRuleärocksåviktig。Med En KontaktvinkelPå204Grader BlirDenÖverfördaKraftennästandubbeltsåstropersom med en kontaktvinkelpå180年平地(BaseeratPå2Telweinsekvation)。ViHjälperdigGärnaRäknautbästakontaktvinkelför只是宠物。

KontaktaOSSGärna通过NedanståendeFormulär.Om duHarnågraFrågorkring detta。

du KanskeocksåÄR闭合AV:

2018年11月30日|Säntav

RenéGrevengoedÄRLILLÄMPNINGTEKIKERSOM JOBBATFÖRHABASITI水果机在线玩NEDERLÄNDERNA轿车1996.韩HARNEDERLÄNDSKASOMMODERSMÅLOCH TALARävFlytande Engelska。GrevengoedÄR专业PåBandtransporter IAllmänhet,InkliveVävtransportbandoch TransmissionsRemmar。Hans Expertkunskaper Omfattar Olika Branscher,Bland Annat Livsmedel,MaterialShantering,Tryck Och Papper。GrevengoedBörjadeBearetaiVerkstäderoch Med Lokala安装师,DärHanSkaffableSig de Specialkunskaper SoMBehövdesFöratkomma dit hanäridag。

KontaktaOSSFörPersalligAssistans

Fåvägledning.