Rene Grevengoed

René Grevengoed är tillämpningstekniker som jobbat för 水果机在线玩Habasit i Nederländerna sedan 1996。汉哈nederländska som modersmål och talar även flytande engelska。Grevengoed är specialist på bandtransporter i allmänhet, inklusive vävtransportband och transmissionsremmar。汉斯·布兰舍尔,温和的阿纳特·利夫斯梅代尔,材料加工,纸张。Grevengoed började arbeta i verkstäder och med lokala installationer, där han skaffade sig de specialskaper som behövdes för att komma dit han är idag。