Redukowanie tarcia wprzenośnikachwyposażonychw鼻子

Redukowanie tarcia wprzenośnikachwyposażonychw鼻子

przenośnikiz jednym lub dwoma noskamizużywająwięcejenergiiniżprzenośnikiwyposażonew rolki。佩兹施扎尼Znany FAKT。Commentnie Otrzymujemy Pytaniadotyczącepślizguczywyłęczaniasięsilnikówwnastȱpstwieprizgania。问题temogąbyćspowodowane tarciempomiędzynieruchomym noskiem anaprężonątaśmą。Aby JeWyeliminowań,Mymimy NajpierwDowiedzieńSięjakdziałatarcie。W TYM CELU TRZEBASIęPRZYJRZEIN KILKU CZYNNIKOM:

 • materiałowinoska.
 • PROMIENIOWI NOSKA
 • kątowiopasania noska.
 • Wytrzymałościtaśmy
 • Tarciupomiędzytaśmąa noskiem
 • napięciutaśmy

Oto Nasze Zalecenia W Zakresie Redukcji Tarcia:

 1. NoSki PowinnyByòWykonaneZ Twardego,GładkiegoMateriału,Jak Stal Nierdzewna O Polorowanej Powerzchni Czy Stal Chromowana
 2. Jeśli到Mośliwe,PromieńNoska PowinienWynosićod最少3次确实最高6毫米
 3. Kątopasania powinienbyćjaknajmniejszy,Bowiem im mniejszyKąt奥卡尼亚,Tym Mniejsze Tarcie
 4. Jeśliużywamytaśmo niskimwspółczynnikuk1%,przymałychszerokościachzalecasięstosowaććmy1-warstwowe。w przypadkuwiększychyszościkoniecznemożehozaćsięużycietaśm2-warstwowych,co zapewnistabilnośćpoprzecznō,dziękiktórejtažmaniebędziepofałdowananaśrodku。ogólnie,stosowanietaśmo mniejszejwytrzymałościpozwalaograniczyōsiłyoddziałującena鼻子。
 5. Współczynniktarcia po stroniebieřnejtažmypowinienbyćniski。WartoPamiętać,żeTkaninyimpregnowaneUlegająUSZKodzeniuWolniejNiżTKaninyBezImplegnacji。USZKodzona Tkanina MechaciSić,Przez Co JejWspółczynniktarcia jest znaczniewiększyniżw przypadku nowychtaśm。nienależyteżużywaćstalowych roomk z rowkami,ponieważmogą一个zwiększaćzużycietaśmypo stroniebieżnej。
 6. ZeWzględuna到,żenaprężenietaśmyznaczącowpływana tarciemiędzyniąa noskiem,zalecasię,abynaprężenie到ByłniższeODStandardoWego。Aby JeZmniejszyćBezryzykawystąpieniapieniapoślizguaśmy,rolkýnależypowlecelecerem odpornym naścieranie,codwukrotniezwiększywspółczynniktorcia。równieważnyjestkątopasania na rolce。PRZYKąCIEOPASANIAWYNOSZİCYM204°PRZENOSZONA MOC JEST NIEMAL DWUKROTNIEWIększaniżPRZYKąCIEOPASANIA ROWNYM 180°(Zgodnie Ze Wzorem Eytelweina)。zprzyjemnościąpomożemyci w wyliczeniu najlepszegokątaopasania dla wybranej aplikacji。

Jeślimasz pytaniazwiązaneztym tematem,skontaktujsięznami zapośrednictwemponiższegoFormularza.

Zobacztakże:

30 ListoPada 2018 |Dodane Przez.

RenéGrevengoed应用于应用工程师W Holandii OD 1996 Roku。JEGOJęZYKIEMOJCZYSTYM JEST HOLENDERSKI,ALE BIEGLEPOSŁUGUJESIęRównieżJęzykiemangielskim。Grevengoed specjalizujesięwogólnymonclcieprzenośnikowym,w t tym w dziedzinie tkaninowychtaśmtransportującychorazpasównapīdowych。PosiadaWiedzęwkikkudziedzinachprzemysłu,takich jakprzemysłspožywczy,运输纲假羚羊普雷斯韦·德鲁库克斯基我Papierniczy。GrevengoedZdobywałvoświadczenieiumiejītnościniezbędnena ObeCnym Stanowisku,PracujīcWwarsztatach i Przy Instalacjach WZakładach。

Szukasz Najlepszychychrozwiązańdla swojej firmy?

uzyskajporadę