optymalna konfiguracjanapīdudlataśmmodularnych

optymalna konfiguracjanapīdudlataśmmodularnych

TaïmymodularnesìnapędzanezapomocýKółzębatych,PodobnieJakłańcuchroweru,吉德纳克ZasilaneSùSilnikiemelektryczny,NieSiłęmięśni。wwiększościprzypadkówzakołemzębatymwystəpujezwistaśmy。oznacza到,żena odcinku od 0,9 m do 1,2 mtaśmanie ma podparcia。Zwis NiepodpartejTaïmy,NaKtóryDziałaSiłaGrawitacjiProWadzi Do Powstania NiewielkichSiłnaprężajęcych。zjawisko到określasięjakonaprężeniezwrotne我jestononiezbīdnedo utrzymania odpowiedniegozazębieniataśmyzkołemzębatym。

Jako Osoba Odpowiedzialna Za PomocTechniczną,CzěstoPotykamSiëzInstalacjami,WKtórychZazębienienieJestPrawidłowe。WWiększościprzypadkówjest到Spowodowane BrakiemNaprężeniaZwrotnego,Co Sprawia,żeaśmaprzeskakujenadKołemzębatym。

optymalna konfiguracjanapīdu

AbyZapewnićOptymalnąkonfiguracjęnapīdu,należyużyćkołazębategoo odpowiednim rozmiarze。Minimalizuje到EfektWielokąta(Opisany W Artykule:Czym Jest EfektCięciwyLubefektwielokąta?)。ogólniezalecasięstosowaniekółzębatychposiadających12 - 28zębów。Kołazębateposiadająceponad 36zębówniesąrekomendowane。

AbyZagwarantowańPrawidłoweProwadzenieTaïmy,należyuzyskaćkątopasanianakolenapędowymod 180°(最小)做200°。Lepsze przyleganietaśmydoKołazębateboymoğnauzyskaćpoprzezdodanie rolkizwiększajīcejkątopasania。

zwistaśmy

Odległośpomiędzykołamizębatymia rolkamizwiększajīcymikątopasania musi byćmożliwiejak najmniejsza,wszczególnościdla konstrukcji znapīdemcentalnnym(omega)。NajmniejKorzystnýKonfiguracjąjest zbyt niskiepołoženiekółzębatychwpołęczeniuzezbytazymzwisemtaśmy。问题Pojawiasię,Gdy Waga ZwisuTaśmyJestmniejszaniżwagaodcinkataśmyprzylegającegodoKołazębatego。w rezultacie zwistaïmypojawisięwokółkółzębatych我doprodadzi dorozsprzęgleniataśmyzkołamiunieożliwiajəcjejpracō。

Chceszdowiedzieć思维więcej?莫żesz.PobraćWskazówk.我instalacyjnedotyczącetaśmmodularnych haba水果机在线玩sitlink lubskontaktowaćsięzemnąpod adresem电子邮件专家.blog@habasit.com。

12 stycznia 2021 |Dodane Przez.

UlrichHänggi是R&D塑料部门的应用工程师,自2000年12月以来一直为哈马纳斯工作。他在使用塑料模块带和链条的各种应用中拥有丰富的经验。水果机在线玩他喜欢在山上徒步旅行。Ulrich说德语,以及流利的英语。

Szukasz Najlepszychychrozwiązańdla swojej firmy?

uzyskajporadę