Czym Jest EfektCięciwylub efektwielokąta?

Czym Jest EfektCięciwylub efektwielokąta?

Częstootrzymujemy pytaniadotycząceefektucięciwy/wielokąta,wzwiązkuzczyym postaramsięwyjaśnićznaczenietego terminuizasugerowaćkilkasposobów,którepomogątenniepożądanyefekt zredukowa efektzredukować。

ogniwamodułoweiełańcuchowemogąprzeskakiwaćna kolezębatymsprawiając,żeprędkośćliniowataśmyzmieniasię。Powoduje到Powstanie Ruchu Wibracyjnego,KtóryZKoleiMożeprowadzićdozakłóceńwtransporcieproduktówznajdującychsięnataśmie。Natężeniezmianprędkościzależyod liczbyzębówkołapasowego。

wprzypadkukółzębatycho mniejszej liczbiezębówzmianaprędkościjestznaczna(w przypadku 5zębówróżnicasięgaponad 14%),Dlatego w celu ograniczenia efektuwielokątazalecamyużyciekółzębatychz至少12zębami。CO CIEKAWE,PRZYCZYNNE EFEKTUWIELOKąTASąNIETYLKOKOŁAZATES,MOżNAGO BowiemZaobserwowaćRównieżWPRZYPADKUWSZYSTKICH RONKNienapędzanych,NapīdzanychLubnośnych。wówczasrolki o odpowiedniejśrdnicy(odpowiadającejwartościnominalnejpodziałkikołazębategoz 12zībami)mogąprzyczynićsiędo zniwelowaniaprzeskoków。

efekt tenmoğnazredukowaćrównieżprzezzwiększenieliczby powierzchni stykowychwokółobwodukołapasowego。Sugerujemykonstrukcjęprzenośnikauwzględniajəcəzębatkiomożliwienajwiększympromieniu。Pamiętajmyjeszcze,żeodległośpomiędzyśrodkamikółzębatychniemożebyćwielokrotnościąpodziałkitaśmy。

Pobierz“Przewodnik Technologzny Ha水果机在线玩basitlink.“,AbyUzyskaćwięcejfigficacjina temattaśmmodularnych。

wrazie dodatkowychpytańdotyczęcychefektuwielokąta,skontaktujsięznami!

1 Czerwca 2017 |Dodane Przez.

Marco Hollanderdołęczyłfozespołuhaba水果机在线玩sit w holandii wewrześniu2000 roku jako技术经理。specjalizujesięw dziedzinietaśmmodularnych,Łańcuchówi profili wprzemyślespożywczymi transporciematteriałów。Dobrze Znarównieżogólnezastosowaniatransportowe oraz systemyprzenoğnikówspiralnych。Marco ZawszeChìtnieOdpowiada na PytaniaKlientówihizsawicielihandlowychdotyczęcekwestiitechnicznych。PosługujeSięJęzykiemHolenderskim,angielskim I Niemieckim。W Swojej Pracy Lubi Wyzwania IRóżnorodność。

Szukasz Najlepszychychrozwiązańdla swojej firmy?

uzyskajporadę