Vad teknikern tycker är viktigt om vävbaserade transportband

Vad teknikern tycker är viktigt om vävbaserade transportband

Ju Mer Jag Talar Med KunderOMVävbaserade运输带Desto Mer Ser Jag HurMångaolikaTekniska Terner Och Namn SomAnvändsFördSammaÅtgärdeller Komponent。Även om vi alltid lyckas förstå varandra står det klart att det skull vara betyd光effektivare om vi hade en gemensam术语。

Så här har vi 水果机在线玩Habasits guide till de termer teknikerna behöver känna till om vävbaserade transportband,加上lite viktigt信息om noskanter, motböjning, bombering, ackumulering, förspänning, bandstyrning och delaminering。

Transportorens grundlaggande delar:

1.Drivvals
2.driver eller vändvals (beroende på riktning)
3.Glidbadd
4.支持valsar.
5.布莱斯特
6.Brytvals
7.Spann瓦尔斯
8.Supportvals (pa retursidan)
9.运输带

带张力方向的张力滑轮符号 用于驾驶滑轮 皮带运行方向标志
Tecken för spännrulle med spännriktning TeckenFördrivulle. Tecken för bandets löpriktning

Noskant

ENNoskantÄren KantDär运输班车BöjerSigMed Liten Radie。ENNoskantGöretMöjligtattiliterasmåsomjektmellan Komponenter i Itt Transportsystem。FöratkunnabegränsadenspännningsomuppståritransportBabrettepgaBöjning,Minskas DenTäcktaVinkeln直到Ungefär135年级学生。Detta Ger Formen Av EnNäsaomManTittarPådrånSidanOchUnderifrån。VI TALAR OM NOSRULLEOMÖvergången溜冰舍·弗林克·蒙特拉德BRedvid Varandra MedStödkantMOTBöjningen。NärbasetBöjerSIGÖVERNFURFPLATTA KALLAS DEC EN快速的克朗。

MER信息FinnsPå:http://blog.水果机在线玩habasit.se/2018/11/hur-man-minskar-friktionen-pa-ett-transportband-med-en-noskant/

Motbojning

När undersidan på ett transportband böjs utåt kallas det för motböjning。Det är viktigt att banden kan böjas i två riktningar (böjning och motböjning)。När styrprofiler används på bandet kräver motböjningen en större minsta tillåtna rulldiameter。Värdena för motböjningen för varje produkt范围为各自的producktdatablad。

轰炸机

Bombering(圆柱isk-konisk) på en eller flera rular används för att få ett " självstyrande " transportband。För vävbaserade transportband rekommenderar vi rule med en柱状isk form mitt på, över 50% av bandets bredd, och en konisk form avsmalnanande mot ändarna。Bomberingens höjd beror på rullens diameter, bandets styvheet i tvärled och friktionen mellan bandet och rullen。我vår tekniska guide finns tabeller med dessa värden。

巴勒斯坦权力机构http://blog.水果机在线玩habasit.se/2018/07/bombera-eller-inte-bombera-en-ytbelagd-drivrulle/Finns Mer信息OM Bombering。

Ackumulering

Om en produckt står stilla på ett transportband när bandet är i gång kallar vi det för ackumulering。För att göra detta behövs en transportsida med låg friktion jämfört med produckten som står stilla。观察员att det finns särskilda skarvmetoder för denna typ av applikationer, där en vislöpriktning rekommenderas för att förhindra skarven från att gå upp genom mekanisk påverkan。

输送带积累

Forspanning

Vid installation av ett transportband är det viktigt välja rätt förinspänning。我们可以看到,在我们坐火车的时候,最好不要坐火车。För transportband med PET-väv är förspänningen vid installation minst 0.3 % (0.5 % för PA-väv), vilket oftast räcker för korrekt funktion。Om du har en tung application beräknas lämplig förspänningen enkelt med vårt beräkningsprogram Selecalc。可选kan man spänna upp transportbandet i små steg till det går utan slirning vid full belastning。

Bandstyrning

NärEtt运输带Monteras MedRullarnaVinkelrättttTetLöpandeBandetSäkerställerFökersällerFörspännningenatRullarnasBomberingGörCandetSjälvstyrande。Du KanPåverka刚刚Genomat Att Korrigera Styrrullen。AutomatiskaTransportörerAnvändsFaplikationerMed En Eler FleraNoskantsövergågar。vid sidobelasting med produkter som gliderpåeller av运输班车AnvändsFörytAttAnsoberbera sidokrafterna ochhållabandet iläge。

Du hitar mer information om bandstyrning på:http://blog.水果机在线玩habasit.se/2017/06/saa-foerhindrar-du-att-transportband-vandrar-i-sidled/

Deraminering.

蔬菜是我最喜欢的一种蔬菜。Dessa lager kan över tiden släppa från varandra, och det är detta som kallas delaminering。Delamineringen ökar när transportbandets sidor kommer i kontakt med transportörens sidor och skadas。强调pga böjning och motböjning över små övergångar har också negativ påverkan och snabbar på processen。Det finns transportband för applikationer med fett och olja och som tål dessa ämnens effect。

KontaktaOss gärna eller ladda ner vår工程指导(免费)med fler konstruktionstips för teknikern。

27十月2020 | Sänt av

René Grevengoed är tillämpningstekniker som jobbat för 水果机在线玩Habasit i Nederländerna sedan 1996。汉哈nederländska som modersmål och talar även flytande engelska。Grevengoed är specialist på bandtransporter i allmänhet, inklusive vävtransportband och transmissionsremmar。汉斯·布兰舍尔,温和的阿纳特·利夫斯梅代尔,材料加工,纸张。Grevengoed började arbeta i verkstäder och med lokala installationer, där han skaffade sig de specialskaper som behövdes för att komma dit han är idag。

KontaktaOSSFörPersalligAssistans

Fa vagledning