Bombera Eller Inte Bombera en Ytbelagd Drivrulle

Bombera Eller Inte Bombera en Ytbelagd Drivrulle

Bombering Av DrivrulleärViktigtFöratFåKontrollÖverBananiETETT植物运输带OchFördrivremmar。enfriktionsbeläggningeller“gummibeläggning”Hjälper直到AttÖkaFriktionenMellanTransport邮费Och Drivrullen。我们的网站是sådan lösning används。Om denna lösning emellertid kombineras med en bomberad rule kan det uppstå oönskade effekter såsom försämrade skarvar och förtida bandslitage。水果机在线玩Habasit remenderar därför i allmänhet att denna组合undviks。

Föratförklaravarför问题uppstårmåsteviförståsamspelet mellan transportbandet och en ytbelagd,bomberad rulle。Låtosbörjamed tittapårunbomberinghållerbandet centreratpårulten。

轰炸机尺

FåActFåBassetatt att Centrera Konstruerar Man En Bomberad Rulle MedÄnddiametrarSomärMindreÄnideTernMitt。DettaGörAttBandetLöperPåKonadeYtor,VilletGöratand Bandets KanterSträvarMOTRullens Mitt。de olika diametrarna gerocksåolika omkretspårullen。

Bombera Eller Inte Bombera en Ytbelagd Drivrulle

我们可以在belastning på ett sådant sätt att inspänningen blir störst kring bandets mittlinje。Detta sker på rullens största diameter/omkrets。在漂移rör sig band och rule tillsammans inom detta område med störst kontaktkraft。När rullens直径/omkrets gradvis minskar mot rullens ändar, minskar längden på bandets väg över rullen och kontaktkraft比例。Även om bandets väg på rullens konade ändar ändras måste bandets kanter fortsätta röra sig med bandets mittdel。Detta innebär att bandet slirar mot rullens konade ändar, och då mer där över rullens ändar där bandets bana är kortast。Den lägre kontaktkraften i dessa områden gynnar slirningen。Det är denna slining mellan bandet och rullens konade ändar一些将军的结果和压紧的带子kanter moten。

Låtooss nu se vad som KanHändanärenrulleÄrbådeBomberadoch ytbelagd。

Skrynkling

FriktionenÖkaromenytbelagd风格·贝奥伯拉德 - 奥尔德··沃尔··威尔···沃尔··费尔(Och)FöruntureSuppstår。OMYtbeläggngnenen斯皮帕尔TillräckligFriktionKandenStörreCentringSeffektenTill Att Att Bandet Skrynklar Sig IMittområdetOch Reser Sig UppFrånrullens YTA。Det KanGåsåLångtatt attet skrynklar sigfullständigtoch viker sigÖversigsjälv。

Bombera Eller Inte Bombera en Ytbelagd Drivrulle

粘滑效率

MedÖkadFriktionMellanBandet Och Den BomberadeRullenÖkarMotståndetHOSBandets Ytterkanter Att Slira Phargorltt。Om Bandfriktionen T前Ökarfrån0,15Påntålrulle至0,35PånytbelagdrulleÖkarmorståndetmot slirning medUngefär133Procent。DettaInnebäratkanterna,NärMotståndetMoleSlirning i Bandets YtterkanterÖkar,FårStörreBenägenhetTATSläpaEfterBandets Mittsektion,Och AttBandetTÅRNStörreBenägenhetDRASIG efter MittsektioN och Skapa Sidodeflektion(变形)Påandet。

Bombera Eller Inte Bombera en Ytbelagd Drivrulle

俄勒冈州

Det Kanocksåuppståspåytbeläggningenocenföljdav det vi kallar stark-slip-suffekten,dvs attet fastnar ochsläpperupprepadegånger。Denna EffektUppstårnärbassetsytterkantermotstår速度Pga Statisk Friktion,Men Friktionen SedanSläpperochplötsligt“fjärrarframåt”,Pgakrafterfrånbandets mittsektion。NärBacketSlirar Gnids Det Kraftigt MotYtbeläggningen,Vilket Ger PunktslitagePåbeläggningen。I ExtreaMa Fall MedHögBelasting Kan Bandets SkarvDeformerassåMycketAtt Den Frister。Detbeläggningenförsämrasocksåoch blir mjukt och klibbigt ochsläpperfrånsig gummiresterpåployborsingbaurdet,glidbanan och / eller rullarna。

Bombera Eller Inte Bombera en Ytbelagd Drivrulle

Bandets Konstruktion OchInsplyännningenspelar enavgöranderoll i detta sammanhang,eftersom detta som styrmattningenpåslitaget。Ett oderalt Styvt Band Deformeras T Ex Inte Lika Mycket Som Ett oderalt Flexibelt Band OchFjädrartillbaka snabbare,LängsenKortareSträcka,Samtidigt Som Det Blir Mindre Men Flir Mindre Men FlerSlitmärken。å和德拉·斯丹Ger eTT Band MedHögBelastingHögreCriktionMotYtbeläggningensåattet attbepållergeletlängre,föratt,直到Slut Slira MedHögreSlitkraft,Vilket Leder Till到FärreMenStörreSlitmärken。

Hitta enLösning.

VADÄRBÄSTASättetTATHHANTERA DESSA问题OM KONSTRUKTIONENKRÄVERNBOMBERADELLER YTBELAGD RULLE?Ett SvarPådttaÄrtänkatoltnigalgällerbandetsutförandeoch secoveryera entåliggummikvalitet,t exkarboxylerat nitrilgummi(xnbr)ellerkorslänkadpolyuretan med borstad eller滑块YTA Och enHårdhetPå0-90岸A. Detta Ger Mindre FriktionÄnden vanligaHårdhetenPå70岸A ochdärförmindre Slitage。

点击förstå funktionsprincipen en konad rule och dynamiken mellan banberad rule kan göra det enkklen optimera bandets och därmed transportörens prestanda,我可以点击längre underhållsintervaller och förlänga bandets livslängd。

Vill du Kommentera Detta - EllerStällaenfråga?kontakta oss!

du KanskeocksåÄR闭合AV:

9 juli 2018 | Sänt av

Auto Wre&水果机在线玩#99;kingBART NATOLIÄR首席应用工程师Vid Habasit America Och Har Varit IFöretaget轿车1986. Han Har En Kandidentxamen,Utbilding SomMaskiningenjör,Högskoleingenjöroch Arkitekt。Auto WreckingBart NatoliÄR专家PåVävtransportBandOch Drivremmar。

Kontakta oss för personlig assistans

Fåvägledning.