jak firmyprzetwarzającemięso我dróbmogązyskaćprzewagępomimo nowychwyzwań

jak firmyprzetwarzającemięso我dróbmogązyskaćprzewagępomimo nowychwyzwań

W ockiczu Pandemii Covid-19AmerykańskieFrunyPrzetwarzająceMięsoStająWELYCZUWIELUWYZWAń,MIęDZYINNYMI KWARANTANNY,ZMIENIAJąCYNCYNYęWMOGówSanitarnychorazNoboChoStrzeńWobecPracownikówLiniiProdukcyjnych。

FirmyPrzetwarzającemięsoiidróbdoświadczająznacznychzmian,gdyùpopytna ich produktyrožniew szybkim tempie。W Marcu 2020 RokuMroëonegoKurczakaKupiłoPonadDwa Miliony NovicychKlientiów,SprzedańMięsaWzrosłao 40,6%względemroku 2019。

jako,żejest到kluczowy元素amerykańskiegoprzemysłu,wielezakładówprzetwórstwamięsai drobiu jestpełnychludzipracujīcychook siebie。Obecnie Jednak WymogiDotycząceDystansuSpołecznegoWymagają,由Przy Jednej Linii ProdukcyjnejZnajdowałoSińMniejosób。w温泉tego firmymusząliczyćsięze znacznymi przestojami,Możenawetzamknięciamizakładów。

ChoëCZęśćBranżydostosowałaSićdonumej“quanconoğci”,WiększośćomentricjiJeszczeTego NieDokonała。JAK FIRMYPRZETWARZAJİCEMIęSO我DROOB DOSTOSOWUJINSSIęDO SYTUACJI,ABY ZAPEWNIAN SOBIE SUKCES,GDY BRANIAA TOSUJE NOWEE WYMAGANIABEZPIECZEńSTWADOTYCZąCEPRACOWNIKOW?

WDROżenie自动化Zacji Jest Kluczem Do SukcesuZakładu

Pierwszym Krokiem W kierunkuobnićeniaryzykaznacznychprzestojów,w tymwciążrozwijajīcymsięrynku,jest stosowanie dodatkowychśrodkówostrożności - np。Badanie Ludzi PrzedWejīciem做ZakładuiZwiększanieOdległościPomiędzyPracownikamiPrzy Linii Produkcyjnej。jednak同一个tedziałanianiewystarczą。

naszczęście自动扎克哈哈康诺śśw zęęęęz·扎德罗诺·奥比尼奇·················鲍兹···中国·普通··冯···普通····罗马······斯诺伊···罗维拉诺·斯蒂维斯··罗马·斯·斯··Automatyzacja Zapewniastabilność我wydajnośćpotrzebne做:

  • zwiększeniabezpieczeństwapracownikówiproduktów- Automatyczne SystemyMogąNie TylkoObsługiwaćBardziejZłożoneZadania IZredukowaćRyzyko,AleTakřeZmniejszyćoinlencjęLudzką,Co OznaczaTeżmniejszeSzansezakaženia,
  • zwiększeniawydajności- WDROżenie自动齐齐奇j pe peobszarówMożeznaczącoprzyszyćprocesciściaipakowaniamięsa,co prowadzi do szybszego przetwarzaniaizwiększeniaprodukcji,
  • zaspokojeniastałegopopytu- Automatyczne Systemy Zawsze“Przychodzą”Do Pracy IPomagająSpełnićWymaganiadotycząceprodukcji przy mniejszej liczbiepracownikówwzakładzie,
  • Spełnieniawytycznychdotyczęcychdystansuspołecznego- AutomatyzacjaOkrežlonychzadańumożliwiaograniczenie liczbypracownikówprzy linii produkcyjnej,aby nie tylkospełnićwymagania sanitarne,aleteżzwiększyćkomfortpracowników。

co dalej.

napoczątekważnejest obiektywne i holistyczne spojrzenie na stosowane praktyki我określenie,comoğna(inależy)zautomatyzować。IMWiększaiomatyzacjasystemów,Tym Bardziej HigieniczneStajýSić原因 - 我Tym SzybciejMoğnazaspokoićpopyt。

Wszystkie tedziałaniamogąwydawaćsiętrudne iprzytłaczajīce,jednak niemuszątakiebyć。Firma 水果机在线玩Habasit oferujeSwojýPomoc。Dziękidoświadczeniuwe wsparciuproducentówmięsaidrobiu zcałegośświata,możemypomócnaszym klientom,przyglądającsiętakimkwestiom,jak:

  • wpływnaprodukcję.- Jak SystemPrzenoğnikówMožeZwiększyć·帕萨克·帕拉克·苏格兰·罗克韦恩·ZaangażowanychW.Croces Produkcyjny?
  • Praktyki Sanitarne.- CZYTaïmySąDostosowaneDoWymogówSanitarnych?
  • wydajnośćsystemu.- CZYTaïmyWymagająModernizaCji做了optymalnegodziałania?

Nie MartwSië,Nie SugerujemyPrizeProjektowaniaCałegozakładu。Niezależnieod tego,Co Dla Fipeje Firmy Oznacza Automatyzacja,JesteśmyGodowiPomócnakażdymetapietego procesu。

Innowacyjne systemytaśmoweznajdzieszw hab水果机在线玩asit

Firma 水果机在线玩Habasit Orruje InnowCyjneTaïmyPransportujące,Rozwiązaniaikompetne systemy potrzebne do automatyzacjiprocesówizapewnieniabezpieczeństwawzakładzie。bezpieczeństwoihienasądlanas zawszenajwažniejsze。

AbyOtrzymaćwięcejfiginalacjina temat tego,jakmożemypomóc2jejfirmie w tym trudnym Okresie,skontaktuj.Sięz namijużdziś。

[źródła]
[1] IRI CSIA,全部使用所有出口,4周结束于3月22日,2020年3月22日
[2] https://www.provisioner online.com/articles/109397-mat-department-continues-to-to-toar-but-consumers-notice-rising-prices
[3] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html

13października2020 |Dodane Przez.

专家博客编辑团队创建的文章电子游艺自助送彩金

Szukasz Najlepszychychrozwiązańdla swojej firmy?

uzyskajporadę