VadÄrPolygoneffektenFörnågot?

VadÄrPolygoneffektenFörnågot?

vifårmångafrågorom detoM kallas polygoneffekten。idagförsökerviförklaravaddetnnbärochföreslårett parsättattat minska den。

Polygon Betyder“Månghörning”。Modul-OchKedjelänkarSomLöperPåEttKugghjulsradieGörattenLinjäraBandhastgetenVarierar。SprintlänkenFörflyttasPåKuggspetsensRadie Medan ModulenFörflyttasPådenMindreRadien,SåAtt调制ÅkerUPP Och ner。Denna PolygoneffektÄr型号FörAllaModulband。HastighetsVariationernaÄrBeroendeAv Antalet Kuggar。

HJUL MEDFÅKUGGARHARHHÖGREHASTIGHETS度过难(5 kuggar - Över14%)。DärförRekommenderarvi Kugghjul Minst 12 KuggarSåatt PolygoneffektenBegränsas。Som图表visar minskar effekten ytterligare ju fler Kuggar SomAnvänds。男士DetPåverkasinte bara av kugghjulen。Samma EffektUppstårocksåvidallabärrullar。Minska Effekten Genom AttVäljaRulldiameterBaseratPådendellaHöjdenHosEttHJulMed 12 Kuggar I Bandserien Som duFöredrar。

Generellt Rekommenderar VIAttörenuformasMedsåstrentsommöjligtoch attcentrumavståndetmellan rullarnainteären multipel av bandetsdelningsmått。

KontaktaOSSGärnaOmduHarfågorOM Polygoneffekten!

哈尔塔konstruktionsguidenförha水果机在线玩basitlink med teknisk信息om modulband av plast。

2017年1月1日|Säntav

Marco Hollander Gick Med我Ha水果机在线玩basit Netherlands-Teamet我9月2000年9月Och arbetar Som Teknisk Chef。韩专长SigPåModulband,Kedjor Och Profiler I Livsmedels-Och MaterialHanteringsBranscherna。Han Vetocksåmycket omallmännabandtransport-ochspiraltillämpnningar。HollanderÄRAlltidRedo Att SvaraPåTekniskaFrågorFrånKundereller Nyckelkundsansvariga。Han TalarNederländska,恩格斯卡栎汤匙Tyska och uppskattar utmaningarna ochomväxlingen我的工作博特。

KontaktaOSSFörPersalligAssistans

Fåvägledning.