Tandhjulsdiameter: Varför det är viktigt och hur det mäts

Tandhjulsdiameter: Varför det är viktigt och hur det mäts

Vid字节av plastmodulband från annan leverantör mot ett nytt från Haba水果机在线玩sit är det viktigt att känna till径på tandhjulet på den befintliga transportören。

Detta eftersom侦破ar viktigt att侦破那tandhjulets直径口吃非常贴切的侦破的格拉att sakerstalla裔och smidig overgang直到侦破那bandet och undvika贾斯特av transportorens马特·埃勒安德烈av bandets hastighet (forutsatt naturligtvis att窝befintliga transportoren fungerar val)。

Låt oss studera tandhjulsdiartern mer detaljerat: hur den bestäms, hur den påverkar transportörens andra mått och hur man mäter den på en befintlig transportör。Vi har också tips på hur du gör om du behöver byta tandhjulsdiameter vid bandbyte på grund av att befintliga mått integer önskat resultat。

Bestamma tandhjulsdiameter

我们的产品规格如下:bestäms我们的产品规格如下:Produkttabeller哟tekniska riktlinjerinnehaller nodvandig信息。

Transportorens马特

När tandhjulets diameter väl bestämts kan andra transportörmått bestämmas för optimering av tandhjulets livslängd och produckttransporten。

  • Förklaring: A1 är avståndet från tandhjulets centrum till bandets undersida/glidbana
  • C är avståndet från tandhjulets periferi till änden på bandets glidbana

Om dessa mått är felaktiga blr det problem med bandts och tandhjulets livslängd och som en följd därav med produktiviteten。Detta undviks genom att alltid använda produckttabeller med rätt värde på A1 och C. Det finns även enfelsokningsguide医学指导老师göras vid stort tandhjulsslitage pga felaktiga A1- eller C-mått。

马塔tandhjulsdiameter

Vid mätning av tandhjulets diameter läggs bandet runt hjulet, vareafter längden mäts över en vinkel på 180年级från sprintskalle直到sprintskalle。

  • Förklaring: dp är tandhjulets直径

Ett annat sätt att bestämma tandhjulets diameter är att identifiera bandets tillverkare, räkna antalet tänder och beräkna diameter tern med hjälp av tillverkarenns tabeller。

Att tänka på vid byte av tandhjulsdiameter

Om det är klart att befintlig tandhjusdiameter måste ändras pga att hjulet utsätts för onormalt slitage eller låter mycket, måste axelhöjden och/eller transportörbanan justas för att få korrekt ingrepp mellan band och tandhjul。

bandhastiten påverkas alltid av att tandhjulets diameter ändras。hastiheten anpassas justers av axelhastiheten via motorns kontrollenet eller justers av utväxlingen。

Ökning av tandhjulets diameter kan också påverka det moment axeln utsätts för, eftersom momentarmen då blir längre。Axelbelastningen kan beräknas medSelecalcEller annat verktyg för att fastställa effekten på axeln vid ändrad tandhjulsdiameter。

我想和大家分享我的想法frågor我的想法。Det finns också mer information om tandhjul påhttp://blog.水果机在线玩habasit.se/2017/06/vad-aer-polygoneffekten-foer-naagot/

7 maj 2020 | Sänt av

Auto Wre&水果机在线玩#99;kingBart Natoli är首席应用工程师vid Habasit美国och har varit i företaget轿车1986。Han haen kandidatexamen, utbildning som maskiningenjör, högskoleingenjör och arkitekt。Auto WreckingBart Natoli är专家på vävtransportband och drivremmar。

Kontakta oss för personlig assistans

Fa vagledning