specjalnemateriaływykorzystywanewaśmachmodularnych

specjalnemateriaływykorzystywanewaśmachmodularnych

klienciczęstozmagająsięzwyberem odpowiedniejtaśmyspełniającejwymogi danego procesu produkcyjnego。w dzisiejszym wpisieomówięwłaściwościmatteriałówwykorzystywancchwaśmachmodularnych przeznaczonych doszczególniewymagającychaplikacji。

Potrzebujesz Bardziej OdpornejTaïmymodularnej?

w przypadku 80%aplikacji标准化owtworzywa,takie jak pp,pe,czy pomspełniająswojąrolę。NiektóreCropesyProdukcyjneNarzucająjednakpotrzebęużyciaspecjalnychmatiaiałów,np。Odpornych na Wysokie Memectatury LubWyładowaniaElektrostatyczne。

JedneTaïmydźwigająciðarpajazdów,innetransportujýdelikatnewyrozy piekarnicze。我的dbamy o to,abyzapewnićszerokiwybórtworzyw doróžnorodnychaplikacji。Poniżejznajdująsięformacjedotyczącewybranychmateriałóworazprzykładyiichzastosowań。

MateriałPrzewodzącyPrądElektryczny(+ ec Lub + Fc)W Celu Ochrony PrzedWyładowaniemelektrostatycznym

W przypadkuElementówelektronicznychniezbędnejest zabezpieczenie przedwyładowaniemelektrostatycznym,któremożeuszkodzićprodukt。CzyWspółczesnesamochodoochoodmogōfunkcjonowaćbezelektroniki?浣熊聂。DobryMateriał+ ec na liniimontażowejsamochodówodgrywa zatem bardzoiStotnýrolęCzasami WartoRównieżZastosowaććśmęzTrudnopalnegoiPrzewodzącegaprądmateriału+ Fc,Szczególniewprzypadkudługichprzenośnikówpoprowadonychwobrębiekilkubudynków。wniektórychpolisach ubezpieczeniowych odpożaruzalecasięstosowanie tego typumateriałów,aby zapobiec przedostawaniusięognia z jednej strefypożarowejdo ducriej。

Zapobieganie rozprzestrzestrzenianiusięogniadziękimateriałomtrudnopalnym(+ fr,+ fc,+ st)

Większośćśćśćśćśćuğywangchodepropcjitaśmmodularnych到Materiałyłatwopalne。Jedne Tworzywa PalHaięwydzielająctoksyczne慢动igęstydym,inne natomiamst paląsiùniemalniemidocznympłomieniem。każdegoroku produktypalącesięnataśmietransportującejpowodujýpożary,co skutkuje znacznymi stratami w procesie produkcji。Punktem krytycznym开玩笑pierwszataśmamającaKONTAKTžwychodzącymžpieca produktem,którymożeprzenieśćpłomienie呐zewnątrz,dlategotaśmatransportującaznajdującaSIEbezpośrednioüwyjściažpieca穆西BYC ognioodporna,奥比ograniczaćrozprzestrzenianie SIEpożaru。w przypadkuproduktówniemającychkontaktuzżywnościąnajlepszybędziemateriał+ fr lub + fc。Jeśliaśmamabezpośrednikontaktzżywnościć,Najlepszymrozwiązaniembędziemateriał+ st。

Tworzywo wykrywalne(+ de lub + dx)

Najgorszym,CoMožePrzytrafićSięwprzemyślespożywczymmjestwycofanie produktu z Powodu Zanieczyszczenia。PrzyczynąTakiegoStanu RzeczyMožebyćUSZKodzonaMaszyna Lub AwariaPowstałaNaskutkzyszczenia。Kluczowe Linie ProdukcyjneSąwyposażonew wykrywacze metali lub detktory promieniowania fortgenowskiego。opracowaliśmymateriały+ de i + dx ze specjalnymiwypełniaczami,którespramiajī,żepowierzchniataśmyjestłatwowidoczna。zapewniającynajlepsze rezultatywypełniaczstosowany w草本+ dxzostałopracowanyspecjalnie dla linii z Detktorami promieniowania fortgenowskiego。

Zapobieganie Szybkiemu UszkodzeniuTaśmydziękimateriałowiodpornemu nazmęczenie(+ jm)

Aplikacjeszczególniewymagające,naprzykładwykorzystujēcetaśmyŁukowe,Wymagajīużyciaodpornychnazmęczeniemateriałów。Kaïdykolejnycykl pracytaśmypowodujezużycieizmęczeniemateriału。Ponadto imwiększeobciążenietaśmy,tymwiększezmęczeniemateriału。Tego Typu Aplikacji OferujemyWytrzymały,Odporny NaZmęczenieatiał+ JM O UdowodnionejTrwałościWTrudnychWarunkach。

Materiał0WysokiejOdpornościnauderzenia iprzecięcia,zwiększajəcyżywotnośćtaśmy(+ im)

Czy Znasz Warunki Robocze Na Linii OdkostniaiaMięsa?Trudno SobieWyobrazićSilniejszeUderzenia IOddziaływanieMechaniczne,KtóreMusiWytrzymaćPowierzchniaTaśmy。mięsojest krojone i trybowanenoȱami,tasakami lubnoȱamiobrotowymibezpośrednionaaśmie,którejpowierzchniasłuřyzastółdoobróbkimięsa。w przypadku zastosowania nieodpowiedniegomateriału,żywotnośćtaśmymożebyćbardzokrótka。Materiały+ imsìodpowiedniomodyfikowane,abyograniczyćichzużycieihichzużycieihiewżżść0miesiącaiewotnośćoiesiąca nawetkilka lat。odpornośćtaśmynauderzenia iprzecięciazapewniaoptymalnəążżżśćśćzarozsądnącenę。

水果机在线玩Habasit PosiadaBogatōofteręęmmodularnych przeznaczonych do wielu aplikacji。Zachścam做Pobrania Naszego PoradnikaDotycząceGayaMmodularnych.Lub dobezpośredniegokontaktu z nami!

23斯蒂奇尼亚2018 |Dodane Przez.

Johan Tisell到业务发展经理Habasit W Norwegii。水果机在线玩Pracuje W Firsie OD 1976 Roku。Dziękiponad 40-letniemudožwiadczeniuzawodowemuposiadawiedzęwkażdejdziedzinieprzemysłu,ale specjalizujesięwaśmachtkaninowych我pasachnapīdowych。Johan znajęzykszwedzki,angielski orazjęzykiskandynawskie,dziękiczemumožedzielićsięswojąwiedzązklientamizcałegoświata。

Szukasz Najlepszychychrozwiązańdla swojej firmy?

uzyskajporadę