Kiedy taśma transportująca musi być zatwierdzona do użytku z żywnością?

Kiedy taśma transportująca musi być zatwierdzona do użytku z żywnością?

Ostatnio zapytano mnie, czy taśma transportująca do pakowanych produktów spożywczych musi być zatwierdzona do użytku z żywnością。W dzisiejszym wpisie spróbuję wyjaśnić tę kwestię。

Wymagania dotyczące taśmy transportującej

Wymagania jakości zdrowotnej materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością określa rozporządzenie ramowe nr 1935/2004。Zgodnie z tą normą materiały i wyroby mają być produkowane Zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej, tak aby nie dochodziło do migracji ich składników do żywności w ilościach, które mogłyby:

Stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka

Wpływać na zmianę składu żywności

Powodować pogorszenie jej właściwości (wpływać na wygląd, zapach lub smak)。

Migracja z tych materiałów nie może być szkodliwa dla zdrowia publicznego。Po umieszczeniu produktu w opakowaniu to materiał opakowania musi być zgodny z tym rozporządzeniem, a nie taśma transportująca, dlatego do transportu zapakowanych produktów spożywczych nie ma obowiązku stosowania taśmy zatwierdzonej do użytku z żywnością。

热点żywcze taś我transportujące

Choć nie ma obowiązku stosowania spożywczych taśm transportujących, jeśli materiał taśmy nie ma bezpośredniego kontaktu z żywnością, to jednak klienci często mimo wszystko stawiają na tego typu produckty。嘲笑dla mnie zrozumiałe。W końcu W środowisku, W którym transportowana joke żywność, względy bezpieczeństwa biorą górę。

Nawet jeśli istnieje minimalna szansa, że żywność będzie mieć kontakt z taśmą, zasady obowiązujące w przemyśle przetwórstwa żywności, takie jak HACCP, wymagają użycia spożywczej taśmy transportującej zgodnej z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011。

W kwestii bezpieczeństwa nie może być kompromisów

Często słyszę, że klienci nie decydują się na zastosowanie spożywczej taśmy transportującej ze względu na cenę, ale w kwestii bezpieczeństwa nie może być kompromisów。Dotyczy到szczególnie bezpieczeństwa publicznego, dlatego w odpowiedzi na potrzeby klientów w ofercie Hab水果机在线玩asit znajdują się również rozwiązania korzystne cenowo, takie jak linia taśm Habasit经济。

Podczas wyboru taśmy transportującej najważniejsze jest bezpieczeństwo。Jak w codziennym życiu, zawsze lepiej zadbać o nieco wyższy poziom bezpieczeństwa, niż to konieczne。

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących bezpieczeństwa żywności, pobierz naszą ulotkę "Rozporządzenia UE dotyczące żywności“lub napisz do nas wiadomość na adres: expert.blog@h水果机在线玩abasit.com。

czerwca 2017 |多丹奖

Markus Hilfiker pruje na stanowisku监管官。水果机在线玩Specjalizuje się w dziedzinie wprowadzania na rynek produktów przeznaczonych do odpowiednich zastosowań z zachowaniem zgodności z przepisami i jest odpowiedzialny za bezpieczne użycie chemikaliów w naszym zakładzie w Reinach。Biegle zna język niemiecki i angielski。

你好吗? rozwiązań你好吗?

Uzyskaj poradę