水果机在线玩Habasit  - specjaliściod brudnej Roboty

水果机在线玩Habasit - specjaliściod brudnej Roboty

CzasemMówiąc“Brudna Robota”,Mamy NaMyślidosłowniebrudnōnobotō,DlategoDziśZajrozymyDo Chlewni。SprawdzimyJ​​akýROLęMogąwniejodgrywaćtaśmytransportującei prizekonamysięjakwyglądaświatoczamiświni。

bezwątpieniabycieświniō到威斯旺赛。Nie Ma Desuriego Takiego Stworzenia,Skorego Do Utrzymania Higieny W Chlewie,WKtórymPanująniezbytPrzyjemne Zapachy。Webrew Utartejintoi,świnie到Zwierzętabardzohigieniczne。Swoje potrzeby fizjologicznezałatwiająbowiem w miejscu stosownie多种od Legowiska。jużpa kilku godzinach od Urodzeniaprosiętaoddalająsięw poszukiwaniukałuřy,któraposłużyimzatoaletę。

Niestety, mimo najlepszych intencji przedstawicieli trzody chlewnej, hodowcy świń ciągle mierzą się z problemem nieprzyjemnych zapachów。Nie jest łatwo, biorąc pod uwagę fakt, że na świecie hodowanych jest dwa miliardy świń。Przemysł trzody chlewnej szuka sposobów na polepszenie produkcji poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w chlewach, do których odważnie wkracza 水果机在线玩Habasit。Nasza firma produkuje taśmy transportujące funkcjonujące w najbardziej ekstremalnych warunkach - nawet jeśli oznacza to transport bornika。

zatkaj nos i czytaj dalej

Starplusstal到Nowy Projekt Chlewu,KtóryDziękizwiększeniuprzestrzeni pozwalazwierzętomnatationnezhowanie,jednocześnieumożliwiającpozyskiwaniecennychminerałówznieczystościoraz zmniejszeniezużyciaenergii。Dziękizastosowaniu specjalnej gentylacji itaśmtransportujęcychhaba水果机在线玩sit,stężenieamoniaku w chlewie zmniejszasięo 70%,co skutkujeoptymalnýjakościąpowtietrza。

Amoniak Powstaje Podczas ZmieszaniaSińMoczuZ Odchodami。“żebytemu zapobiec,należyoddzielićte dwaskładnikiakszybko,jak到Moğliwe,Najlepiej Jeszcze W Chlewie。W TYM CELUSTWORZYLIśMY系统运输DO ZBIERANIANIECZYSTOśCI,KtóryBiegniePod RusztowąPodłogą,PoKtórejChodzązwierzęta。Taïmapransportujīcanieczystościmapostaćwygiętej,rochyłejrynny,dziękiczemu mocz automatycznie wpada do specjalnego zbiornika。Zebrane Mocz WykorzystujeSiëdonawośniaterenówzielonychzewzględuna obecny w nim azot“。

系统taśm运输je odchody do minikomory fermentjnej。“OdchodyStałe,Niezmieszane Z MoczemMogńByćŁadwoTransportowane。Dodatkowo,Zawierająo 40%więcejgazu wporównaniuzodchodamizawierajīcymimocz。oznacza到,żew komorze fermentacyjnejmośnawytworzyćwiększąilośćenergii“。

jednym zpartansówwspółpracującychprzy projekcie jest filla wopereis staalbouw z Doetinchem,któramiędzynnymiprojektuje i wykonuje konstrukcje dla sektora rolnego。“Chlew Starplusstal ZapewniaZwierzžtomWińcejPrzestrzeni” - WyjağniaHansHansHutton,Manager Wopereis Staalbouww。“Całakonstrukcjajest naturalnie gentylowana,Co Zapobiega szkodliwej emisjigazów,NP。Amoniaku。KrótkoMówiąc,Potrzebujemy Systemueliminującoamoniakioszczędzającegoenergię。“

TerazMoëeszodetchnąćzulgą

Zdaniem Huttena,Znalezienie OdpowiedniejiejTaïmytransportującejjest trudnym zadaniem。“Poszukiwana Przez NasTaïmaMusiby oyporna na niekorzystnedziałaniemoczui iodchodów。JEJ Cena NieMožeZBYTWYGOROWANA,Z UWAGI NA NISKIEMARżEWSKTORZETRZODY CHLEWNEJ“。WopereisOdnalazłIonmnegoPlansta W Firmie Habas水果机在线玩it。“WSPólnieDoszliśmydo wniosku,żejednaz oferowanych przez nastaiśmtransportującychdealalniespełniawarungi stawiane przez wopereis” - mówi客户经理Funcy Habasit。水果机在线玩“istotnązaletýbyło到,żeniemusieliśmydokonywaćdużejinwestycji wdatkowyrozwójproduktu。ZamiaSt Tego,Wsparliśmy公司ę博·罗西齐斯皮苏斯ZychTestówyogo ZaprojektowanychChlewów“。

dziękiwspółpracyobie firmypokazały,żeniebojīsięinnowacyjnegomyślenia。“ZaproponowaneRozwiązanieMożeSprawdzićSięWinnych Zastosowaniach,NaPrzykładWHodowliKurczaków。Te同一个taśmyposłużąrównieżcielętom。水果机在线玩HabasitWyražnieWzbogaciłhyertęPomieszczeńńńńżżżinwentarza“,Podkrežlahutten。

Z przebiegu naszej współpracy zadowoleni są nie tylko rolnicy。Można śmiało przypuszczać, że poprawa jakości powietrza w chlewie będzie korzystna również dla świń。

3PAździernika2017 |Dodane Przez.

Susan Dijkhuizen是全球营销和传播团队的成员。她的专长是在线营销、网站开发和社交媒体。她的母语是荷兰语,英语流利。

你好吗? rozwiązań你好吗?

uzyskajporadę