dlaczegotaśmypom pompiszczō?

dlaczegotaśmypom pompiszczō?

Ostatniospotkaliśmysięzdwomaprzypadkamiprodentówżywności,którzyzgłaszali,żetaśmymodularne wy​​konane z Tworzywa pom(纳瓦格诺Teżacetalem lub poliaceTalem)iwyposażonew przetyczki zpomzaczęłypiszczeć。ObieTaïmyStosowaneButływumychancach。Dlategopomyśleliśmy,żewartoprzyjrzećsiękwestiipołęczeńńńńńńńńśnić纳西兹Zalecenia。

Zrozumienie zasad.

inȱynierowiewiedzō,żeogólnązasadąjest,abyunikaćtososowaniatosowania tych samychmatteriałóww przypadkuczęści,którestykająsięzesobùpodczas ruchu。głównąprzyczynąjest fakt,żemoże到prowadzić做wysokiegozużycia。ta zasada dotyczytakżeprzetycezekłęczęcychwaśmiemodularnej。

dlaczegowystəpujepiszczenie

Pozazużyciemwystəpujejeszczeinny问题:Gdy TworzywoPomślizgasiępopom,wydajepiszczącydźwięk。Jak Do Tego Dochodzi?

Przyglądającsiępomiarom torcia przy bardzo niskichprędkościach,widać,żekrzywatarcia poruszasięwgórəsirę我wdółniczympiła。każdemuruchowi towarzyszydēwiękkliknięcia。Wynika到Ze ZjawiskaDrgaëCiernychI oznacza,żedwiepowierzchnie naprzemiennieprzylegajądo siebie anastəpniesięęlizgają。Droggania CierneNajczęciejWystępujīWPRZYPADKU,GDY TARCIE Statyczne JestWyższeNIżTARCIE DYNAMICZNE。NajczęciejMa到Miejsce Przy NiskichPrīdkoğciachprzesuwu i wysokim nacisku。

Kiedy NieNależyStosowańaśmpom iprzetyczekłęczęcychpom

nawetjeśliruchpomiędzymementamiwystəpujewyłęczniewokolicynapəduiiwzdłużczīcipowrotnej,nie zalecasięłęczeniadwóchemonitówzpom。Zgodnie ZPowyńszymOpisemMożedojìnietylko dozużycia,aleteżpiszczenia。Oba问题wystəpujə,gdytaśmapracuje w suchych warunkach - jak w obu Opisywancch przypadkach。Taka sytuacjaczęstoma miejsce naprzykładwiekarniach。

CO W PRZYPADKU,GDY TAINMA ZAWSZE JEST WILGOTNA I / LUB PRODUKTWYDZIELATŁUSZCZ?W Takich Sytuacjach问题Znika - MoënaWTEDYSTOSOWAćZAROWNOTAIMY,JAK IPRZETYCZKIŁąCZąCEWYKONANEZ POM。roozwiązaniejestzpowodzeniem stosowane m.in.W WieluZakładachProdukującychmięso。

Dlaczegotaśmypom iprzetyczkiłęczącepa dobrze zesobąwspółpracujə

AbyUnikný问题如图Wゅて瓦斯,NajlepszymPołęczeniemjestaśmaz Tworzywa Pom orazprzetyczkiłęczącezpa。oerujedobrąoorujedobrąodpornoğnazużycie,co z kolei zapewnia bardzodługiokres eksploatacjitaśmyprzyniższychkosztach konserwacji i wymiany。jednak,choćjest到dobrerozwiązaniedlazastosowańw suchych warunkach,połęczenie到聂笑话zalecane w sytuacji,格迪taśmajest wilgotna。

23 ListoPada 2020 |Dodane Przez.

Marco Hollanderdołęczyłfozespołuhaba水果机在线玩sit w holandii wewrześniu2000 roku jako技术经理。specjalizujesięw dziedzinietaśmmodularnych,Łańcuchówi profili wprzemyślespożywczymi transporciematteriałów。Dobrze Znarównieżogólnezastosowaniatransportowe oraz systemyprzenoğnikówspiralnych。Marco ZawszeChìtnieOdpowiada na PytaniaKlientówihizsawicielihandlowychdotyczęcekwestiitechnicznych。PosługujeSięJęzykiemHolenderskim,angielskim I Niemieckim。W Swojej Pracy Lubi Wyzwania IRóżnorodność。

Szukasz Najlepszychychrozwiązańdla swojej firmy?

uzyskajporadę