Deklaracja zgodności - zależność między czasem kontaktu a temperaturą

Deklaracja zgodności - zależność między czasem kontaktu a temperaturą

w poprzednim wpisieomówionobowiązkowefiginacje,któremusząznaleźćsięw deklaracjizgodności。jednym zWymagańrozporządzenianr 10/2011 jest specyfikacjadotyczīcaużytkowaniataśmy。Określa ona, jak długo oraz w jakiej temperature, materiał może mieć kontakt z żywnością。Często otrzymuję pytania o restrykcyjny charakter tego rozporządzenia i zmienne czynniki wpływające na czas kontaktu。Na przykład czy produckt należy zutylizować, jeśli miał kontakt z taśmą transportującą przez dłuższy czas niż określony czas kontaktu?

Czas kontaktu

W deklaracach zgodności wielu naszych materiałów, z których wykonane są taśmy, wskazany jest czas kontaktu wynoszący 30分钟przy温度żywności wynoszącej 80°C。Rozporządzenie nr 10/2011 określa, że w przypadku obniżenia温度o 10°C maksymalny czas kontaktu jest dwukrotnie dłuższy。Oznacza,że:

  • Przy温度70°C obowiązuje maksymalny czas kontaktu wynoszący 1 godzinę。

Z tego względu wyniki pozostają w mocy。Ta zasada obowiązuje również w odwrotnej sytuacji, dlatego:

  • Przy wzroście温度90°C maksymalny czas kontaktu będzie wynosić 15分钟。

Deklaracja zgodności

Z tego względu nie trzeba koniecznie utylizować produktów, które miały kontakt Z taśmą przez czas dłuższy niż wskazany w Deklaracji zgodności。Wszystko zależy od temperature producktu。

Należy zawsze sprawdzać warunki testów

我是dłuższy dopuszczalny czas kontaktu, tym więcej możliwych zastosowań taśmy。Na przykład taśmy do transportu żywności水果机在线玩Habasit溢价TPUUmożliwiają dłuższy czas kontaktu w porównaniu ze standardowymi taśmami。PonieważRozporządzenie 10/2011 wskazujeże czasy kontaktu mogąsięzmieniaćw扎列ż没有ści od temperatury podczas porownywania rożnych taśm, należy zwrocićuwagęna warunki testowania okreś孤独的w deklaracji zgodności(我pamiętać,że聂wszyscy producenci wykonują暴躁的w tych samych temperaturach)。Poniżej opiszemy sytuację, z jaką się spotkaliśmy:

  • testwanie przez 2 godziny w温度70°C umożliwia czas kontaktu wynoszący 15分钟w 100°C
  • testwanie przez 30分钟温度110°C umożliwia czas kontaktu wynoszący 1 godzinę w 100°C

Karty charakterystyki produktow

Niektórzy inżynierowie zauważyli, że maksymalna dopuszczalna temperatura określona w karcie charakterystyki różni się od temperature w Deklaracji zgodności。Dlaczego tak się dzieje?致bardzo proste: w przypadku zastosowań związanych z żywnością należy stosować Deklarację zgodności。温度,np。温度którą jest w stanie wytrzymać połączenie。

Masz pytania dotyczące czasukontaktutaśmy do transportu żywności lub określonej Deklaracji zgodności?Skontaktuj się ze mną w dowolnym momencie。Z przyjemnością Ci pomogę。

czerwca 2020 |多丹奖

Markus Hilfiker pruje na stanowisku监管官。水果机在线玩Specjalizuje się w dziedzinie wprowadzania na rynek produktów przeznaczonych do odpowiednich zastosowań z zachowaniem zgodności z przepisami i jest odpowiedzialny za bezpieczne użycie chemikaliów w naszym zakładzie w Reinach。Biegle zna język niemiecki i angielski。

你好吗? rozwiązań你好吗?

Uzyskaj poradę