6Wskazówekdotyczęcychsamodzielnegołęczeniataśmtransportujących

6Wskazówekdotyczęcychsamodzielnegołęczeniataśmtransportujących

Łęczenieaśmpransportujących到Trudne Zadanie,Szczególnie,Gdy Wykonujemy Je Samodzielnie。uzyskanie optymalnego rezultatumożebyćtrudne,dlategozachīcamdo zapoznaniasięzponiższąlistȱzawierajīcącennewskazówki。

1. Przeczytajuważnieinserkcjęudhugii skontrolujsprzęt。

Kaïdysystemłęczeniatrafia wręceklienta wraz zinstrukcjýdudługi。Przedprzystąpieniemdodziałańnależydokładniezapoznaćsięzinserkcjąorazsprawdzićsprzęt,abymieùpewność,żejestkompetny我wolny od wad。

2.脾气暴躁,我是klejusōważniejszeniżmyślisz

Sprawdō,CzyOsięgnięto温度ęodpowiednićdoprzeprowadzeniaprocesułęczenia。W przypadku zbyt niskiej cutercaturykoïcemogąulecrozerwaniu。Podczas Pracy UpewnijSiń,żeklej,któregoużywaszma Odpowiedni OkresWaïności。NakładajGoWrawidłowySposób,Aby NieDostałSićnaPowierzchniach,KtóreMusząPozostać这么捷克斯特。

3.ŁąCzenie到Trudne Zadanie

ŁąCzenieTaśm运输汇流朱奇到ProcesWymagajřcyprecyzji,Dlategonależyzachowaćszczególnąostrożnośćnakażdymjegoetapie。Klejone OdcinkiMusząByćUłożoneCrosto,AbyWyeliminowańRyzykoNiestabilnegoDziałaniaTaśmy,Co W Najgorszym WypadkuMožeDoprowadzićdozablokowaniaProduktu iSkutkowańPoważnąAwarić。

4. Czy SkontrolowanoPrzenoğnik?

Pamiętaj,aby zawszeskontrolowaćprzenoğnikprzednaprężeniemtaśmy。SprawdýKalibracjękółPasowych,leamk,Trzpieni,Provili I奖励śLizgowych,AbyMieśpewnoë,żewszystkieczęcisąkompetnei.comczyste。

5. zapewnijtaśmieodpowiednienaprðenie

zbytsłabenaprężenieskutkuje zmniejszononon tarciem i zsuwaniemsiętransportowanychproduktówztaśmy。z KoleiJeślinaprężeniejesti zbyt wysokie,Łożyskaitrzpieniemogąulecuszkodzeniu,w efekcie czegotažma“zboczy z trasy”。

6.Małyśrubokrętmożespowodowaćuny问题

kośczəcpracōupewnijsię,żewokółaśmytransportującejnie maluźnopozostawionychczęści。spakujinserkcjęobsługioraznarzīdzia,WeryfikujīcICHLICHBę。JeśliPozostawionyśrubokrętutkniepodtaśmą,možespowodowaćkatastrofę。

MamNadziejī,żetewskazówkiehaażąsięprzydatne ibędąmogłypełnićfunkcjęlisty kontrolnej。w przypadkuwątpliwościdotyczącychnp。温度Lub Wyboru Kleju,SkontaktujSięZnami。zprzyjemnościąpomożemyrównieżw placowaniu tymczasowogo przestojui i wymiany starychtaśmna nowe。niezależnieod pytania lubwątpliwościmożeszna nasliczyć。

1 Czerwca 2017 |Dodane Przez.

Sten-göranFibergPracuje Jako Key Consoper Manager WPółnocnejIWSChodniejSzwecji。pracuje w fillie 水果机在线玩habasit od ponad 35 lat我posiada ogromnedoświadczeniew dziedziniepasównapīdowychii produkcjitaśmtkaninowych。双人叫MówiPOSZWEDZKUI PO angielsku。

Szukasz Najlepszychychrozwiązańdla swojej firmy?

uzyskajporadę