Czterysygnałyoznaczajīce,żenadszedłczasnawmmanianýaśmyprocesowej(orazwskazówki,jakwydłużyćjejeksploatację)

Czterysygnałyoznaczajīce,żenadszedłczasnawmmanianýaśmyprocesowej(orazwskazówki,jakwydłużyćjejeksploatację)

na pewno dobrze znasz wysokie koszy wymianytaśmy。przetwarzanie na linii jest zatrzymywanenajczęściejna 1-4 godziny。Po Zliczeniu WszystkichElementówCrocesu,Przedsięwzięciekosztujące10 000-100 000美元Zależnościodrozmiaruzakładu。

wmanianataśmyzdecydowanienależydo tychczynności,którekażdecccejak najdalejodłożyćw czasie。jednakwśrodowiskuwymagajīcymoptymalnejhigieny,jak np。przetwórstwożywności,takiedziałaniemoženiebyćłatwe。StanTaïmytransportującejbezpośredniowpływanabezpieczeństwożywności。OTO 4SygnałyWskazujīce,żenadszedłCzasnaWymiannęTaśmy。

1.Pęknięcia我扎达拉帕尼亚

dokładnieprzyjrzyjsiępowierzchni ikrawędziomtaśmy。Jeśliwidocznesìpęknięciai/ lubgłębokiepodłużnezadrapania,možełatwodojō做skaðenia。Najmniejsza Prozerwa PowierzchniTaïmy,Spowodowana Przez Skrobak,Czyszczenie Lub Inne Czynniki,StajeSińMiejscemRozwoju Bakterii iGrzybów,KtóreTrudnoUsunąćNawet Przy Zastosowaniu NormalnychProcesówSanityZacji。

2. przebarwienie.

kolejnysygnałnoccormującyo potrzebie wymiany:przebarwienie。MożeSięHydawać,żZmianaKoloruTaïmy聂马替尼亚,JeśliSpełniaona Swoje Zadanie - 德纳普德·克洛尔TaśmyMówinam,żewłaściwościjejpowierzchnisięzużywajązewzględuna wiek iczęsteczyszczenie。W MIARZUİYWANIASIęMATRIAŁUJEGOCZąSTKIMOGąZNALEźćSIęWPRODUKCIE。

3. efekty chemiczne.

DowiedzSië,Jak ChemiaWpływanamateriałaśmy。kwasowe produktymająnaniąnegatywnywpływ。StosowanieNiewłaściwychśrodkówCzyszczącychidezynfekujīcychmożeprowadzićdoodbarwiania,Falowania iścierania - 到oznakizużyciai potencjalnego uszkodzenia。

4. Wymazy.

Rutynowe Wymazy PowinnyByćCzęcićProtokołuCzyszczeniai Konserwacji,AbymócZagwarantowa,żeTaśmySąPrawidłowoDezynfekwekwekowane。Jeśli测试Wskazuje WynikOdbiegającyODIdeału,Warto Na WszelkiWymienićTaïmę。

Wskazówkadlawydłuðeniażywotnościtaśmy

Moëeszzmniejszyćczęstotliwoścwymiantaśmyiutrzymaćnajwyższe标准sanityzacji wprzetwarzaniużywności。uzębionataśmaha水果机在线玩basit cleandrive to najbardziej higieniczna i niezawodnatažmadoproduktówspoğywczychnarynku - jestrównieżprodukowana zmyślə0dłuższejżywotności。naprzykład:

  • PowierzchniaTaïmyZawiera specjalny Rodzaj Poliuretanu,KtóryZapewniaWyjītkowąodpornośćna drabnoustroje iHydroLiz‖。至聂泰尔科Zmniejsza Zanieczyszczenie,AleDziałaTeżjako oblona przed有机angedaumiem isilnymiśrodkamichemicznymi。
  • Ponieważtaśmajestwytłaczanaz jednolitegomateriamłutpu klasy premium,jej powierzchnia jestwyjītkowogładkaiiodporna na zadrapania我inneuzkodzenia。到PozwalaOsiëgnědłuńszyokres eksploatacji。
  • Tradycyjne Niewzmocnionetaśmymonolitycznewykazujązauwažalnewydłuřeniepoczətkoweorazstałewyciąganiew trakcie pracy。Nie Jest to Costem W przypadkutaśmyhabas水果机在线玩it cleandrive:włóknaasamidowewzmacniajątaśmęidukująpotrzebing ponownego napinania lub skracaniataśmy。Długotrwałe睾丸rozciąganiawykazały,żetaśmyhabasit c水果机在线玩leandriveograniczajōjedo mniejniż1%。

Wydłużżżżżśćśćśmyizwiększwartośćwydanychpieniędzy

wporównaniuzkonkurencyjnymimateriałamitaśmhabasi水果机在线玩t cleandriveoferująo 600%dłuższąąywotność,co zapewniadziesiątkitysięcydolarówoszczędnościwzależnościod zastosowania。UdowodnionoTeż,żedziałająo 50%dłuřejniżkonkurencyjnetaśmymonolityczne。WećPoduwagękakżeliczbęprzestojów,iLośćpracy imateriałówwositacji。Taïma.水果机在线玩Habasit CleandriveMożebyćrzwiązaniem,któregoszukasz。dowiedzsięwięcejna temat tutaj。

7Września2020 |Dodane Przez.

Auto Wreck 水果机在线玩5;ngBART NATOLI ZAJMUJE Stanowisko首席应用工程师W Habasit America,PracującW FirlieJużod 1986 Roku。JestInžynieremStalePoszerzajīcymswojąwiedzəo kolejne specjalizacje。Auto WreckingBart NatoLi到Ekspert W DziedzinieTaïm运输统一jīcych我pasównapīdowychdlaprzemysłulekkiego。

Szukasz Najlepszychychrozwiązańdla swojej firmy?

uzyskajporadę