Skillnaden Mellan Plan-Och KilRemsdrift

Skillnaden Mellan Plan-Och KilRemsdrift

水果机在线玩Habasit Har Utvecklat Drivremmar Sedan1946.VårlångaErfarenhetHar Gett OSS Stor Kunskap Om Vilka applikationer Som Ger Den Mest EffektivaKraftöverföringen。

Idag vill jag dela med mig av några av mina erfarenheter när det gäller skillnaden mellan plan- och kilremsdrift。

Tva olika transmissionssystem

DrivremmarAnvändsi varje IndustriDärMan驱动器NågotMedHJälpav en传输。Plan-Och KilRemsdriftÄRVÅICHÅICRUNDENHELT OLIKA系统。KilRemstekniken ByggerPåRemmarnasInkilening I RemskivornasSpår。Ju Mer Effekt SomSkaÖverföras,Desto Fler Remmar OchRemspårireddd。PlanRemstekniken ByggerPåRemmensHögaFriktionMotde Bomberade Remskivorna Och运输登里Ållerendast en Rem。Vanliga PlanRemsapplikationerÄR分离器,Slipmaskiner,Trähyvlar,Fläktar,Drivna Rullbanor M.M.PlanRemmen Medgerocksåfefektuttagpåbådasidorremmen。

uppbyggnad.

PlanRemmens DragskiktBestårav稳定聚酰胺米多利尔,PolyestervävellerAramidväv。FriktionsytanBestårVanligtvisAV NBR-GummiPåena-ellerBådaSidorna。

Verkningsgrad och energibesparing

PlanRemmar Har EttTvärsnittMedLiten Tjocklek Som GerLågtBöjningsMotståndochnästan槟榔店瓦尔卡巴特。Tillsammans Med DenJämnaGångenOchFrånvaronAv克朗菲德菲德菲尔德威尔宁菲尔德·韦斯坦FörsumbaraEnergiförluster。VerknissgradenÄrssåledeshög:98%。Tunna Ochlättaplanremmar medgerocksåhögaremhastigheter。

livslängd

Planremmen är via hög friktion förenad med remskivornas yta och relativitetsrörelserna är mycket små。平面图livslängd mäts i antalet böjningar och ur liten diameter remskivorna har。Om detta är fördelaktigt är livslängden teoretiskt sett ändlös。

KilRemmen Arbetar Genom Inkilening,Den Ska Pressas在Och Dras UrKilspår,Vilket OrsakarStörrerelativitetsrörelseroch slitage。Den InkilningsrelateradeNötningenGöratlativslängdenbegränsas。dammigmiljöbegränsarlivslängdenyttreligare。

Ljud och nedsmutsning.

PlanRemmenÄRmycket tyst och det lilla ljud soomuppstårÄrnärluft pressas undecanmellan Rem Och Remskiva。Tack VAREARBETSSÄTTTETFÖRBLIRPRANREMMENNästanHELTREN在ANVÄNDNDINGENOCH SlitsNämnvärt下。

Kilremmen har däremot ett karaktäristiskt gnisslande ljud, när den pressas in och dras ur kilspår。Den här rörelsen orsakar slitage hos så väl remmen som spåren vilket begränsar livslängden。谢谢你的帮助är därför en följd av。

蒙太奇ochunderhåll.

PlanRemmen InstallerasMedFörspänning,D.V.S.ENSpänningMellan1 OCH 3%BeroendePådragsktiktetOch TransmistionsKonFigurationen。Detta KanInteGörasPåKännUtanMåsteMätasFram。KvittotPånkorrekt架PlanerAdPlanremärnärdenCentrerarPåbådaMucskivornaochattförspänningenÄruppnådd。en Korrekt Installerad PlanRemBehöverSåledesInteefterjusteras ochÄrunderhållsfri。

Kilremmar MonterasOftaPåKännOchFörlåterCelfelaktigheter,Men DetGårutöverLinaget。Kilremmarmåstedåochdåspännaasom eftersom de slits ned ispåren。

设计

PåH水果机在线玩abasit Tillverkar Vi PlanRemmar anpassade Efter DITChov。dubehöverintehålla挖掘直到Standardlängderoch stalybreedder。vigöretmöjligtatt konstruera optimala drifter ur ekonomiskt och Energieffektivt perspektiv。

För挖Som Vill Vils Spara Energi OchSänkadina Elkostnader

OM Du Vill Effektivisera DinEnergiförbrukningÄr水果机在线玩居住人哈巴德PlanRemmar欧特Utmärkt交替。Genom Att BytaFrånKilremmar直到Planrem I T.Ex.enfläkt,kan du spara ca 4%Energi。英制offerhållsamt en tyst och ren传输。DetÄrBaraEttExempel AvMånga。

Jag Hoppas denhärboggenhar变体直到hjälpnärdälleratorförståskillnaderna mellan remtyperna。Villuhöra和ra Exempel Eller veta Mer OmVåraplanremmarijämförelsemed基尔雷姆麦尔?TVEKA INTEATTHHÖRAV挖!

2017年11月21日|Säntav

Sten-göranfribergärnyckelkundsansvarigförnorraochÖstraSverige。Han Har ArbetatPåHa水果机在线玩basitIÖver40Åroch har stor erfarenhet av drivremmar ochvävbandi de flesta branscher ochtillämpningar。韩塔尔Flytande Svenska Och Engelska。

Kontakta oss för personlig assistans

Fåvägledning.