水果机在线玩Habasit möter EU:s hygienkrav på transportband för livsmedel

水果机在线玩Habasit möter EU:s hygienkrav på transportband för livsmedel

真主安拉bandmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel måste följa specifika krav från EU。水果机在线玩Habasit håller sig á jour med真主安拉gällande förordningar som avser transportband och processband för livsmedel。

我的博客tar jagupp några av de nu aktuella förordningarna。

Vad säger EU:s förordningar?

EU:s förordningar gäller för真主安拉bandmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel。Det kan vara vävtransportband, plastmodulband, plastkedjor, rund- eller kuggremmar。Det finns tre betydelsefulla document för företag som verkar inom livsmedelsindustrin:

Ramverk

Den europeiska förordningen EG-nr。1935/2004 tar upp definitioner, restriktioner och krav gällande bland annat allmän säkerhet och spårbarhet av material. Den kräver att alla leverantörer av transportband till livsmedelsindustrin tillhandahåller en förklaran om överensstämmelse, en så kallad Declaration of Compliance, för sina kunder. En Declaration of Compliance förklarar de tänkta förutsättningarna för användningen av materialen och där finns all information som behövs för att identifiera såväl materialen som tillverkaren.

神tillverkningssed

Tillverkningen av material och producer som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel måste följa förordningen om god tillverkningsed, EG-nr 2023/2006。Denna förordning kräver att tillverkaren upprätthåller ett kvalitetssäkrings- och kontrollsystem

Plastdirektivet

EG-nr 2011年10月,som vanligen kallas plastdirektiet, tar up åtgärder för införandet av石膏。Det gäller undersökning av migration, Det vill säga krav på att undersöka de ämnen som plasten är tillverkad av och om dessa ämnen efterhand lämnar plasten, liksom vilka styrkande document som krävs。

水果机在线玩我很喜欢你

水果机在线玩Habasit upprätthåller aktivt god tillverkningssed i production och hopsättning av våra transportband för livsmedel。我våra livsmedelsband används bara material som uppfyller de gällande kraven I EU:s lagstiftning。Våra producktblad visar också tydlight om materialen är avsedda att komma i kontakt med livsmedel eller inte。

Våra team inom forskning och utveckling samt tillverkning ansvarar för fortlöpande uppföljningar och updatdateringar när det gäller förändrade krav så vi alltid håller oss á jour。水果机在线玩Habasits livsmedelsband överensstämmer i allmänhet också med kraven i amerikanska förordningar från FDA och USDA。

Du vet väl om你的电话号码是多少certifikat对于samtliga transportbandstyper弗兰var hemsida吗?

大家可以通过电话或电子邮件访问behöver på vår网站!我把它放在höra från上。

25 juli 2017 | Sänt av

Markus Hilfiker är regulatorisk chef på 水果机在线玩Habasit och har jobbat i företaget i två decennier。汉族专家sig på kunskap och实施者av生产者och applikationer kopplat till regler och ansvarar för säker kemikalieanvändning på anläggningen i Reinach。汉·塔拉·弗莱坦德·泰斯卡·安格尔斯卡。

Kontakta oss för personlig assistans

Fa vagledning