såHärMäterduHastighets关系Mellan Trumma OchBandsåKalladOverdrivePåinLågspännnings-bandspiral

såHärMäterduHastighets关系Mellan Trumma OchBandsåKalladOverdrivePåinLågspännnings-bandspiral

Mångatusentalsspiraltransporterbetjänarden globala livsmedelsindustrin itillämpningarsomsträckersigfrånkylning,jäsningoch frysning Inom bagerisektorn;直到Frysning Inom Fisk-,Fjäderfä-ochRödköttsseektorerna;直到Fastöriserings-ochKonditioneringStillämpninningarförIntverkareAvSåserOch Burkar。Orsakerna直到detta AR tydliga:我jämförelseMEDstandardtransportörsystemminimerar spiraler maskinens platsbehov,eliminerar flerabandövergångar,upprätthållerproduktorientering,möjliggörEN kontrolleradmiljöFÖRkonsekvent produktkvalitet,lägreenergikostnader,minskar manuell hantering OCHökarproduktflödet。

Som Ett结果Harvårt专业机构Spiralteam enLånglista med nybyggnationer och eftermonteringar attslutföra。男士vi blirocksåtakontaktadenärlivsmedelstillverkare fupplever问题med spiralband som hackar(ävkallat slip-stricting),Närbandet inte fungerar smidigt;EllerNärBandetÄRFörPäntoch lyfterpåutsidan(Flippar Upp)。Band-KnäppnningarochproduktrörelserÄrocksåutmaningarsommedföratttrivsmedelsproducenterbegärvårhjälp。

Denna nya serie bloggartiklar förklarar mekaniken i lågspänningsspiraler och hur de fungerar, och ger vägledning om hur man säkerställer optimerad prestanda samt år av effektiv och pålitlig production。

Den här första artikeln koncentrerar sig på trummans överhastighet (Overdrive): vad det är och hur man hanterar detta för maximal livslängd och högsta operativa prestanda。

什么是超速Friktion ar nyckeln

Lågspännnningspiralerbestårvenzhingalkurva。DeAnvänderFiktionenMellan DenRörligaTrumman I手套Och Den InreBandkantenFöratGeDrivkraft。HuvuddriveenMåsteÖvervinnaRiktionskraftenMellan Bandet Och Glidskenorna(Lister)在Bandet下。DriveffektivitetenärBerebeneAv Friktionskoeffitileen MellanBandkantenLängsInderRadienOch Trumman Samt Bandets Undersida MOT Glidlisterna。

关系mellan trumma, är正面下滑

bandit hastighet och trummans periferihastighet som verkar på bandit inside a är ett nyckelförhållande: tru -ytan måste röra sig något snabbare än bandit inside a, vilket ger bandet drivkraft。Detta卡拉斯超速。

ÖverhastighetenKrävsFöratutveckla en friktionsdrivande牛皮纸påbandet。UtanÖverhastighet,EllerÄnnuVärre,卧兰·鲁鲁曼Fungera Som En Zh Allvarligt Skada Bandet。

Rätt överhastighet är inte ett exakt värde。Det är beroende av friktionsfaktorer mellan bandet och trumman, bandet undersida och glidlister samt producktvikten。En minskning av friktionen mellan bandets undersida och glidlisterna förbättrar i hög grad systemets prestanda och bidrar till att upprätthålla En optimal hastighetsinställning。男人呢uppnår男人呢?实验设备krävas - eftersom真主安拉系统技术人员sig på något sätt。Det första steget är att mäta trummans överhastighet。

Översättningar av nyckelord I图表

螺旋系统Components_Habasit水果机在线玩

 1. Konstruktion monterad地中海
  - Stålprofileroch.
  -巴尔卡尔
 2. Trumma
 3. Trumprofiler
 4. Trumprofilernas slitlister
 5. Trumdrivningsenhet
  (Eller Trumdriving EllerPrimärelpet)
 6. Kurvband.
 7. 嫌弃
 8. Utmatning
 9. 额外的Banddrivning (bandupptagningssystem)
 10. Returbana
 11. Forlangnings撕裂
 12. Viktad rulle
 13. 运输车

såhärmäterdtrummansÖverhastighet

 • ståvideett快速maskineLement(T.ex.neStåendeStålprofili spiralens ramverk)Som Startthosition,PlaceraeTTFöremålPåandetSteTkti Linje Med En Identifierbar PunktPårumman(GörEttMärkePåCentrumman OM etBehövs)Och Observera Systemet Efter Ett VarvTillsFöremåletÄRIllbakaPåSammaVertikalaStartPosition。
 • PunktenPåCentrumtrumman Passerar Startplatsen TidigareÄnobjektet。avståndetsom punktenpårummanbefinner sigframförobjektet semedierarÖverhastigheten。
 • Som utgångspunkt är det lämpligt att ställa在överhastigheten på en multipel av 3至4 stigningsavstånd (avstånd mellan varje spiralvarv)。
 • 我们的目标是:tillåter du 4到5 stigningsavstånd i överhastighet。Den optimala överhastigheten specificeras vanligtvis av tillverkaren eller bandleverantören。
 • 我们可以在这个系统中使用överhastighet som beror på många faktorer。直到排除了förändringar i成分serna真主安拉påverka glidningen。Om resultaten ligger utanför paramtrarna ovan kan du behöva jusstera överhastighetskontrollerna。

varfördetärviktigtatkontrolleraÖverhastighetenregelbundet

Överhastigheten bör kontroleras regelbundet。När det är suboptimalt kan det leda till olika problem some nedan。

Överskott eller hög överhastighet

 • OjämnBacterdrift(BöljandeRörelse)埃斯特姆·纳特赛BlirsåLöstAtt&rotar kontakten med trumman och stannar thors upptagnings-systemet drar dentillräckligthårtmot trummanföratttabandet igen。
 • Detta böljande kan orsaka problem med den transporterade produckten på grund av överdrivna rörelser。
 • Slitaget på innerkantsmodulen, som är i kontakt med trumprofilerna, ökar。

LågÖverhastighet

 • För låg överhastighet ger högre bandspänning, vilket gör att bandet tenderar att lyfta upp och resulterar i en kortare bandlivslängd。

Den optimala överhastigheten är därför en avvägning mellan smidig drift och låg spänning。Som nämnts ovan är varje system unikt och kräver anpassad正在处理。När du till expel använder ribbade UHMW trumslitlister krävs mindre överhastighet eftersom slitlisten ger mer drivkraft från trumman。minre överhastighet behövs också vid användning av en ståltrumma utan plastlister eftersom drivkraften från trumman ökar på grund av en högre friktionskoefficient mellan bandkanten och trumman。

Vikten av rengoring

SomförklaratsovanÄ​​rfriktion nyckeln。NoggrannRengöringAV Bandet,Trumman Och Spiralinstallationenärextrembtviktigt。Den Viktigaste FaktornSomPåverkarPretalensPrestandaÄrFaktisktFöroreningsnivån埃弗瑟姆·佩勒卡尔·弗里克蒂

我想在这里安装一部电影,大家可以看一下这部电影på komponenterna vilket kommer påverka。

我敏nästa bloggartikel kommer jag att förklara vikten av rengöring och ge tips om hur du rengör din spiralinstallation på ett effektivt sätt。

Komplexitet krave experthjalp。

Envigtvårerfarenhet kanmånga问题medspiralerÅtgärdasgenom atjustera overdrive-inställningarna。VåraerfarnaspiralingenjörerhjälperGärnaKunder00LOMInteVillGöradtaSjälva。Dessutom Erbjuder.水果机在线玩Habasit fullstandiga tekniskaSupporttjänster för最优的螺旋漂移,från固定的漂移问题直到直到rådgivning从蒙特林加到nybyggner。

För mer information om hur du säkerställer korrekt drift av din lågspänningsspiral, bevaka vår博客。Vi planerar att publicera fler tekniska bloggartiklar om detta viktiga ämne。Kontakta ossNär som helst för expertråd om dina specifika behov eller för att ordna med ett besök av vårt spiralteam。

2月9日2021 | Sänt av

史蒂夫·哈克AR厨师螺旋EMEA OCH哈日arbetatFÖR哈伯斯特轿车2014年在地中海35 ARS erfa水果机在线玩renhet AV ATT arbeta Inom可能livsmedelsindustrin韩哈日OCH kunskap expertis Inom可能是漫画olika applikationer,男人汉AR specialiseradPåspiraltransportörsystemSAMT projektledningFÖRNYA系统OCH eftermonteringssystem。PÅFRITIDENÄR史蒂夫·恩·弗里韦血自行车骑手Förräddndnstjänsten,索姆斯滕Hjälpernhsmed akuta blodprover。

KontaktaOSSFörPersalligAssistans

Fa vagledning