Så här använder modulband som kurvband

Så här använder modulband som kurvband

Modulband upppskattas mycket för sin flexibilitet。Särskilt inom livsmedelsindustrin används de som kurvband på transportörer med kurvor。Följande är胸罩att tänka på vid användning av模频带som kurvband。

Modulkurvband kan användas längs hela transportören, även i kurvorna

Modulband består av moduler är sammankopplade med sprintar i hålen längs modulernas sidor。På kurvband är hålen ovala, så att sprintarna kan röra sig och bandet pressas ihop vid bandts inneradie。我们可以在användas i hela transportören, både på raka sektioner och i kurvor。

Vävband kan också användas som kurvband, men de kamma flexibilet, det behövs då separata transportörer för各自的raka sektioner och kurvor。Detta ger ett större antal övergångar sett över hela transportlinjen, vilket kan påverka både producer och transportsystemet negativt。Vävband kan också bli ett dyrare alternativ, eftersom det krävs fler motor och andra komponenter。

Beräkning av kollapsfaktor och varför den spar roll

Ett kurvband måste kunna pressas och anpassa sig till Ett nytt stable läge när det går in i en kurva。他的私信是sida i innkurvan kollapsar, medan sidan i ytterkurvan behåller sin delning。男人måste därför känna直到bandets s.k. kollapsfaktor。Denna faktor multipliceras med banddedd för beräkning av innerkurvans korrekta radid。

Ett vanlight värde är 2,2 - vilket innebär att 2,2 x bandets bredd = innerkurvans radie。Värdet 2,2 passar emellertid bara till vss bandedd。小乐队kräver en större faktor och bredare band en mindre för att passa i den aktuella kurvan。水果机在线玩Habasit har sammanställt detta förhållande i tabeller i databladet för att underlätta beräkningen av transportbandet。

Detta värde ses ofta felaktigt som en minimiradie, varför man då tror att真主安拉band med större radie kan användas。Band med större radir blir emellertid bara mer stable och bull右舷och slut ut。Det lämpligaste är att bandets beräknade innerradie enlight kollapsfaktorn är densamma som transportörens。

Ta hänsyn till lastfördelningen för att minska bandslitaget

水果机在线玩Habasits kurvband klarar höga belastningar eftersom kanterna är konstruerade för att klara stora krafter i tterradien。Den maximala kraften som de raka sektionerna kan belastas med är emellertid betydlight högre eftersom kraften är fördelad över hela bandbreden。Av den andledningen är den allmänna rerecommended ationen att placera kurvsektionen nära början Av transportören i förhållande till transportriktningen (bandet utsätts för lägst kraft där)。

Reaktionskraften från dragkrafterna genom kurvan genererett betydtryck mot transportörens slitlist längs innerradien。我们的风险是smälta om combinationen,我们的风险是för hög。

Med hjälp av vårt beräkningsprogramSeleCalc欢迎您beräkna hur belastningen på kurvbandet ser ut。Du kan också ta reda på hur långt bandet behöver vara, baserat på antal kurvor i hela transportsystemet。

Du är välkommen att kontakta 水果机在线玩Habasit om Du blir osäker och har en kritisk应用医学hög hastighet och stor last。

水果机在线玩Habasits modulband är lätta att reparera

我们可以把你的电话号码发给我们。我们可以将模块är发送到我们的邮箱:igång发送到邮箱:några分钟。Ett skadat vävband kan behöva bytas i sin helhet, vilket är både dyrt och tidskrävande。

Om modulbandet går sönder kan sprintarna som håller ihop modulerna enkelt drivas ut med 水果机在线玩Habasits sprintdorn eller, i andra hand Om modulen har vår patenterade Smartfit sprintlåsning, en skruvmejsel。

Kurvmodulband的定义为öppen kontaktyta。

Eftersom kurvmodulband måste kunna både pressas och dras isär har de i praktiken delvis öppen kontaktyta(齐平网格)。Därför kan luft och vätska passera genom dessa band。观察者följande: Om ett kurvband måste vara helt slätt, dvs ett“flat top”-band, bör man välja ett vävkurvband utan hål eller andra ojämnheter på ytan。

杜侃läsa mer om våra modulband på vårexpertblog(水果机在线玩Habasit专电子游艺自助送彩金家的博客)。KontaktaOss gärna om du har några frågor om våra kurvband eller vilken lösning du bör välja till ett visst behov。

17火星2020 | Sänt av

捕鱼ol联机安德斯·尼尔森(Anders Nilsson)是一名产品专家,自2017年以来一直在瑞典Habasit工作。水果机在线玩他的母语是瑞典语,英语也很流利。安德斯专门从事Habasit塑料产品系列,如Haba水果机在线玩sitLINK模块化皮带,HabaCHAIN塑料链,用于输送和Habiplast耐磨条和导轨。他的专业知识适用于使用Habasit产品的所有行业领域。水果机在线玩安德斯此前曾从事热固性塑料和机器人方面的工作,是一名自动化工程师。

Kontakta oss för personlig assistans

Fa vagledning