Metriska Eller Imperiska Kuggremmar  - VadÄrskillnaden?

Metriska Eller Imperiska Kuggremmar - VadÄrskillnaden?

Jag Upplever RegelbundetTatvåraKunderTycker控件ÄRSVårtattämmaRätttyp av kuggrem。I DenHärBloggenSkaJagförsökaFörklaradeGrundläggandeSkillnadernaNärdällerStorllekOch Struktur。

Kuggremmar Finns ITVÅMåttsystem:Metriska(mm)och Imperiska(tum)。DetärBaraMåttenhetenSom Skiljer,InteSjälvaStorlekenPå再见。

tandformer hos en Kuggrem

Det FinnsMångaolika tandformer attVäljamellan。Storleken Eller Tandformen Kan Ha Stor Betdelse I Applikationen。de vanligaste formernaärtrapetsform eller rund形式。TrapetsFormenAnvändsi standardapplikationer,som tild produkttransporter och iförpackningsljer。Den Runda FormenAnvändsHuvudsakligenI Hissystem,FörKorrekt定位Och Lyftning。

FörMetriskMåttsättningHarVIFÖLJANDETTYPERMEDTRAPETSFORMADETÄNDER:

•T5,AT5
•T10,AT10
•T20,AT20

DenMetriskaMåttsättningenHaräveneN Remserie MedRundaTänder,SOM:

•HTD(5M)
•HTD(8M)
•HTD(14米)

FöriperiskMåttsättningFinnsendastTänderi trapetsform:

•L.
• H
•XL.
•XH.

avläsamått.

Det Kan VaraSvårtatveta hur manavläserolikamåttsymboler。Hos Metriska Kuggremmar Indikeras Tanddelningen AV Siffran I Beskrivningen。NärDäller普通人奥特里斯察·泰珀·ÄR·德尔·纳诺德拉:L = 3/8“(9,525毫米),H = 1/2”(12,7毫米),XL = 0,2“(5,08 mm)Och Xh = 7 /8“(22225 mm)。

Bokstaven a haroockå滞留直到我en del metriska remmar。(AT5,AT10 OCH AT20)。Dessa Typer Har TrapetsFormamadeTänderMenTandbasenärStörreSåattändernaKnainasFörtyngreKapacitet。

Habasync Kuggremmar.

vi har utvecklat etttillbehörförathhjälpadig attfastställavilkenkuggremstypsomärdenrätta。vi erbjuder denhärferformatoryguidenkostnadsfritt。Ärduintresserad av en en enformationsguide?Skicka Dina Kontaktuppgifter Till:Expert.Blog@h水果机在线玩abasit.com。

2017年1月1日|Säntav

RenéGrevengoedÄRLILLÄMPNINGTEKIKERSOM JOBBATFÖRHABASITI水果机在线玩NEDERLÄNDERNA轿车1996.韩HARNEDERLÄNDSKASOMMODERSMÅLOCH TALARävFlytande Engelska。GrevengoedÄR专业PåBandtransporter IAllmänhet,InkliveVävtransportbandoch TransmissionsRemmar。Hans Expertkunskaper Omfattar Olika Branscher,Bland Annat Livsmedel,MaterialShantering,Tryck Och Papper。GrevengoedBörjadeBearetaiVerkstäderoch Med Lokala安装师,DärHanSkaffableSig de Specialkunskaper SoMBehövdesFöratkomma dit hanäridag。

KontaktaOSSFörPersalligAssistans

Fåvägledning.