Optymalna konfiguracjanapęduDLA TASM modularnych

Optymalna konfiguracjanapęduDLA TASM modularnych

Taśmymodularne SAnapędzaneZApomocąKOLzębatych,podobnie JAKłańcuchroweru,jednak zasilane SA silnikiem elektrycznym,聂戒mięśni。w ^większościprzypadkówZAkołemzębatymwystępujezwistaśmy。Oznacza到,泽呐odcinku OD 0,9米待办事项1,2米taśma聂毫安podparcia。Zwis niepodpartejtaśmy,NAktórydziała戒grawitacji prowadzi做powstania niewielkich SILnaprężających。Zjawisko到określaSIE JAKOnaprężeniezwrotne我开玩笑ONOniezbędne做utrzymania odpowiedniegozazębieniataśmyžkołemzębatym。

JAKO osoba odpowiedzialna ZA pomoctechniczną,częstospotykam SIEžinstalacjami,Wktórychzazębienie聂开玩笑prawidłowe。w ^większościprzypadków笑话来spowodowane brakiemnaprężeniazwrotnego,共同sprawia,泽taśmaprzeskakuje NADkołemzębatym。

Optymalna konfiguracjanapędu

奥比zapewnićoptymalnąkonfiguracjęnapędu,należyużyć科拉zębategoØodpowiednim rozmiarze。Minimalizuje到efektwielokąta(opisanyW¯¯artykule:Czym开玩笑efektcięciwyLUB efektwielokąta?)。Ogólniezaleca SIE stosowanie KOLzębatychposiadających12 - 28zębów。科拉zębateposiadająceponad 36zębów聂萨rekomendowane。

ABYzagwarantowaćprawidłoweprowadzenietaśmy,należyuzyskaćKAT opasania NA科尔napędowymOD 180°(最小)做200°。Lepsze przyleganietaśmy做可乐zębategomożnauzyskaćpoprzez dodanie rolkizwiększającejKAT opasania。

Zwistaśmy

Odległośćpomiędzykołamizębatymi一个rolkamizwiększającymi吉opasania穆西BYCmożliwieJAK najmniejsza,WszczególnościDLA konstrukcjižnapędemcentralnym(欧米茄)。Najmniejkorzystnąkonfiguracją开玩笑zbyt niskiepołożenieKOLzębatychW¯¯połączeniu泽zbytmałymzwisemtaśmy。问题pojawia SIE,GDY贺zwisutaśmy开玩笑mniejsza NIZ贺odcinkataśmyprzylegającego做可乐zębatego。w ^ rezultacie zwistaśmypojawi SIEwokółKOLzębatych我doprowadzi做rozsprzęgleniataśmyžkołamiuniemożliwiającJEJ PRACE。

Chceszdowiedzieć思维więcej?莫żeszpobraćwskazówk我instalacyjnedotycząceTASM modularnych Hab水果机在线玩asitLINK LUBskontaktowaćSIE泽MNA荚adresem电子邮件expert.blog@habasit.com。

12 stycznia 2021 |Dodane przez

UlrichHänggi是R&D塑料部门的应用工程师,自2000年12月以来一直为哈马纳斯工作。他在使用塑料模块带和链条的各种应用中拥有丰富的经验。水果机在线玩他喜欢在山上徒步旅行。Ulrich说德语,以及流利的英语。

Szukasz najlepszychrozwiązańDLA swojej FIRMY?

Uzyskajporadę