ZrozumiećtarciegydF4y2Ba

ZrozumiećtarciegydF4y2Ba

Niedawno poprozono mnie o zdiagnozowanie problemu dotyczącego instalacji, która zbytnio się nagrzewała ze względu na naderne tarcie。嘲笑często spotykany问题,dlatego warto poznać czynniki, które go wywołują。tym wpisie wyjaśnię, wjaki sposób powstaje tarcie i jak można我zmierzyć。gydF4y2Ba

Definicja tarciagydF4y2Ba

Tarcie到opór, który występuje, gdy dwa materiały ocierają się o siebie。Nie zawsze jest ono problemem, wręcz przecinie - tarcie często stanowi istotny element generowania ruchu。Siła wymagana, aby obiekt zaczął się przesuwać, nieznacznie przewyższa siłę wymaganą do utrzymania go w miiejscu, w związku z tym mówimy zarówno o tarciu statycznym, jak i kinetycznym。gydF4y2Ba

Poniżej prezentujemy krótką listę kluczowych czynników mających wpływ na rodzaj ruchu wytwarzanego przez tarcie。gydF4y2Ba

米gydF4y2Ba= masa [kg]: masa obiektówgydF4y2Ba

FngydF4y2Ba= siła normalna [N]: siła, z jaką materiał oddziałuje na powierzchnię podłoża。gydF4y2Ba

足总gydF4y2Ba= siła napędowa [N]: siła poruszająca materiał względem powierzchni podłoża (siła aktywna)。gydF4y2Ba

FfgydF4y2Ba= siła tarcia [N]: siła umożliwiająca potencjalny opór dla ruchu obiektu po powierzchni podłoża (siła reaktywna)gydF4y2Ba

ggydF4y2Ba= 9,81 m/s2 (przyspieszenie ziemskie;Wartość używana do konwertowania masy w kg ach na siłę w niutonach)gydF4y2Ba

Przyczyny tarciagydF4y2Ba

Przyczyną tarcia jest zwykle szorstka powierzchnia obiektów stykających się ze sobą。Ogólnie mówiąc, im bardziej szorstka jest powierzchnia, tym większe jest tarcie。W przypadku, gdy obie powierzchnie staną się idealnie gładkie, istotną rolę zaczyna odgrywać przyciąganie cząsteczkowe, które często staje się silniejsze niż tarcie mechaniczne。开个玩笑głównie w przypadku miękkich materiałów,我很高兴见到你。Miękkie materiały ulegają zniekształceniu pod wpływem nacisku,一个zniekształcenie materiału również może powodować zwiększenie tarcia。gydF4y2Ba

Wspołczynnik tarciagydF4y2Ba

Współczynnik tarcia (m)至iloraz siły tarcia (FF) i siły normalnej (FN):gydF4y2Ba

Współczynnik十个笑话również nazywany prawem tarcia Coulomba (od nazwiska francuskiego fizyka, żyjącego w latach 1726-1806)。Choć współczynnik tarcia nie ma jednostki miary (iloraz siły i siły), prawo到można z łatwością zweryfikować。Wystarczy pociągnąć obiektksiążkę) za pomocą wagi sprężynowej po czystej powierzchni i odczytać siłę tarcia (FgydF4y2Ba一个gydF4y2Ba).Następnie należy powtórzyć ten pomiar, używając dwukrotnie większego obciążenia (np。Dwóch książek), okaże się, że siła tarcia została podwojona。gydF4y2Ba

Metoda pomiaru współczynnika tarciagydF4y2Ba

Przy użyciu wagi sprężynowej można z łatwością zmierzyć przybliżony współczynnik tarcia między taśmą transportującą a inną powierzchnią。Istnieje uzasadniona prawami fizyki metoda prawidłowa (przykład a) oraz metoda“nieprawidłowa”,mająca jednak zastosowanie w praktyce (przykład b)。gydF4y2Ba

一)gydF4y2BaPrzykł广告fizyczniegydF4y2BaprawidłowejgydF4y2BametodygydF4y2Ba

Masa obiektu m = 1公斤(jednostka masy to kg)gydF4y2Ba
Zmierzona siła tarcia FA = 4,9 N (jednostka siły to niutony)gydF4y2Ba

b)gydF4y2BaPrzykład " nieprawidłowej " metody mającej zastosowanie w praktycegydF4y2Ba

Masa obiektu m = 1公斤(jednostka masy to kg)gydF4y2Ba
Zmierzona siła tarcia FA = 0,5 N (jednostką siły są niutony)gydF4y2Ba

Zasady ogolnegydF4y2Ba

Poniżej przedstawiono kilka ogólnych zasad dotyczących tarcia i proste testy, które można przeprowadzić, eksperymentując z natężeniem oporu。gydF4y2Ba

Zasada 1:gydF4y2Ba
Współczynnik tarcia zawsze zależy od obu stykających się powierzchni (skład materiału, szorstkość powierzchni)。gydF4y2Ba

测试:Potrzyj z jednakową siłą różne obiekty, np。Gumkę, paczkę papierosów, monetę, próbkę taśmy transportującej o różne powierzchnie, np。哦stół, okno, kawałek szorstkiej tkaniny - odczuwalny opór będzie się znacznie różnił!gydF4y2Ba

Zasada 2:gydF4y2Ba
Współczynnik tarcia w dużej mierze zależy od właściwości powierzchni (czystość, wilgotność)。gydF4y2Ba

测试:Potrzyj dwa obiekty z jednakową siłą。Najpierw spróbuj to zrobić, gdy powierzchnie są suche, a następnie powtórz czynność po naniesieniu nanie kilku kropel wody - poczujesz inny opór!gydF4y2Ba

Zasada 3:gydF4y2Ba
Współczynnik tarcia nie ma związku z wielkością powierzchni styku między dwoma obiektami。gydF4y2Ba

测试:Po jednej powierzchni przesuwaj za pomocą wagi sprężynowej obiekty o takiej samej masie, wykonane z takiego samego materiału, ale o różnych wielkościach podstawy - siła tarcia będzie taka sama!gydF4y2Ba

Jak można zauważyć, tarcie bywa tematem dosyć złożonym pod względem technicznym, ale mam nadzieję, że ten wpis pomógł zrozumieć podstawy tego zjawiska。Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami, a z przyjemnością udzielimy Ci wszelkich informacji。gydF4y2Ba

8鲁特戈2018 |多丹奖gydF4y2Ba

René Grevengoed to Application Engineer w Holandii od 1996 roku。Jego językiem ojczystym jest holenderski, ale biegle posługuje się również językiem angelskim。Grevengoed specjalizuje się w ogólnym transporcie przenośnikowym, w tym w dziedzinie tkaninowych taśm transportujących oraz pasów napędowych。Posiada wiedzę w kilku dziedzinach przemysłu, takich jak przemysł spożywczy, transport materiałów oraz przemysł drukarski i papierniczy。Grevengoed zdobywał doświadczenie i umiejętności niezbędne na obecnym stanowisku, pracując w warsztatach i przy instalacjach w zakładach。gydF4y2Ba

你好吗? rozwiązań你好吗?gydF4y2Ba

Uzyskaj poradęgydF4y2Ba